Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

120 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.01% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen (SBI code: 24.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

De branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen valt onder de sector vervaardiging van metalen in primaire vorm. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.8%), Personeel (16.0%) en Kosten energieverbruik (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen.
start vergelijking

Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen Trends

De bedrijfstak vervaardiging van edelmetalen en overige non ferrometalen zal in de komende jaren blijven groeien. Er zal meer nadruk komen op automatisering en digitalisering binnen de bedrijven. Bedrijven worden geconfronteerd met hoge kosten om hoge kwaliteit edelmetalen te produceren en te leveren. Dit vereist een meer doordacht proces, waarbij de beste materialen en producten gemaakt en vermarkt moeten worden. Ook duurzaamheid zal steeds belangrijker worden, met als doel meer economische, ecologische en sociale kwaliteit te garanderen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 8.18% procentpunt naar 3.01%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen gemiddeld een bruto marge van 36.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.8% naar 3.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 100.3% 99.6% 98.8% 99.6%
Overige opbrengsten -0.3% 0.4% 1.2% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.9% 58.4% 63.2% 63.8%
Bruto marge 39.1% 41.6% 36.8% 36.2%
  - Bruto Loon   10.9%   11.7%   10.9%   11.2%
  - Sociale lasten   1.6%   1.7%   1.5%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.2%   1.1%   1.1%
  - Overig   2.0%   2.0%   2.1%   2.1%
Personeelkosten Totaal 15.6% 16.6% 15.7% 16.0%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 0.7% 0.8% 0.8% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 2.1% 2.0% 2.0%
Energieverbruik 8.8% 9.1% 4.4% 4.2%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.4% 4.3% 3.6% 3.5%
Overige diensten 1.7% 1.8% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.3% 2.8% 3.1%
Bedrijfsresultaat 2.1% 1.8% 3.8% 3.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 120.