Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

130 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.01% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen (SBI code: 24.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

De branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen valt onder de sector vervaardiging van metalen in primaire vorm. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.8%), Personeel (16.0%) en Kosten energieverbruik (4.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen.
start vergelijking

Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen Trends

De bedrijfstak vervaardiging van edelmetalen en overige non ferrometalen zal in de komende jaren blijven groeien. Er zal meer nadruk komen op automatisering en digitalisering binnen de bedrijven. Bedrijven worden geconfronteerd met hoge kosten om hoge kwaliteit edelmetalen te produceren en te leveren. Dit vereist een meer doordacht proces, waarbij de beste materialen en producten gemaakt en vermarkt moeten worden. Ook duurzaamheid zal steeds belangrijker worden, met als doel meer economische, ecologische en sociale kwaliteit te garanderen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen tussen 2009 en 2015 is gestegen met 8.18% procentpunt naar 3.01%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen gemiddeld een bruto marge van 36.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.8% naar 3.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 100.3% 99.6% 98.8% 99.6%
Overige opbrengsten -0.3% 0.4% 1.2% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.9% 58.4% 63.2% 63.8%
Bruto marge 39.1% 41.6% 36.8% 36.2%
  - Bruto Loon   10.9%   11.7%   10.9%   11.2%
  - Sociale lasten   1.6%   1.7%   1.5%   1.6%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.2%   1.1%   1.1%
  - Overig   2.0%   2.0%   2.1%   2.1%
Personeelkosten Totaal 15.6% 16.6% 15.7% 16.0%
Verkoopkosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 0.7% 0.8% 0.8% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 2.1% 2.0% 2.0%
Energieverbruik 8.8% 9.1% 4.4% 4.2%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 3.4% 4.3% 3.6% 3.5%
Overige diensten 1.7% 1.8% 1.9% 1.8%
Overige bedrijfskosten 2.8% 3.3% 2.8% 3.1%
Bedrijfsresultaat 2.1% 1.8% 3.8% 3.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 20 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 130.