Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van metalen in primaire vorm

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

440 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
NOVEMBER 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.94% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van metalen in primaire vorm

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm (SBI code: 24). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van metalen in primaire vorm

De branche vervaardiging van metalen in primaire vorm valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.7%), Personeel (18.0%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (5.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van metalen in primaire vorm.
start vergelijking

Vervaardiging van metalen in primaire vorm Trends

De vervaardiging van metalen in primaire vorm kent meer concurrentie, waardoor bedrijven steeds meer moeten innoveren. Ondernemers in deze bedrijfstak hebben inmiddels geïnvesteerd in nieuwe machines, om schaalvergroting en -verkleining te realiseren. Daardoor kunnen bedrijven kwaliteitsvol maatwerk leveren met korte doorlooptijd en tegen scherpere prijzen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in ressourcebesparingsmethoden en energiebesparing. Door een steeds drukker wordende procesindustrie, dienen bedrijven in deze sector hun logistieke processen ook verder te verfijnen en te optimaliseren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van metalen in primaire vorm

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.83% procentpunt naar 4.94%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm gemiddeld een bruto marge van 44.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.4% naar 4.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van metalen in primaire vorm
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.1% 99.5% 97.3% 98.7%
Overige opbrengsten 0.9% 0.5% 2.7% 1.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.3% 52.9% 49.9% 55.7%
Bruto marge 47.7% 47.1% 50.1% 44.3%
  - Bruto Loon   13.3%   13.5%   14.0%   12.0%
  - Sociale lasten   1.7%   1.8%   1.9%   1.7%
  - Pensioenpremies   1.4%   0.8%   1.5%   1.4%
  - Overig   2.4%   2.7%   2.7%   2.9%
Personeelkosten Totaal 18.9% 18.8% 20.1% 18.0%
Verkoopkosten 2.1% 2.3% 3.1% 2.6%
Huisvestingskosten 1.0% 1.1% 1.0% 0.9%
Apparatuur en Inventaris 6.7% 7.1% 6.1% 5.4%
Energieverbruik 4.6% 4.3% 3.9% 3.4%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 4.2% 4.4% 4.1% 3.4%
Overige diensten 1.7% 2.1% 2.5% 2.8%
Overige bedrijfskosten 2.0% 2.3% 2.3% 2.3%
Bedrijfsresultaat 5.7% 4.0% 6.4% 4.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van metalen in primaire vorm

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van metalen in primaire vorm
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van metalen in primaire vorm

Trend aantal bedrijven vervaardiging van metalen in primaire vorm

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van metalen in primaire vorm geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 100 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 440.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 171. Dat betekent dat de omzet in 2022 71% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 22% hoger.

Trend omzet vervaardiging van metalen in primaire vorm (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van metalen in primaire vormDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringenVervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoorOverige eerste verwerking van staalVervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalenGieten van metalenMeer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten