Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

50 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
-1.82% WINST (% OMZET)
2009
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (SBI code: 24.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van metalen in primaire vorm (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

De branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen valt onder de sector vervaardiging van metalen in primaire vorm. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2009. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.3%), Personeel (20.0%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (9.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen.
start vergelijking

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Trends

De vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen is sterk geautomatiseerd. Bedrijven moeten zich daarom aanpassen aan veranderende technologische ontwikkelingen zoals digitale productieprocessen. Tegelijkertijd eisen de consumenten steeds hogere kwaliteit en nieuwe productvarianten, wat vereist dat bedrijven recente ontwikkelingen volgen, bijvoorbeeld om op \

Bedrijfsresultaat vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen tussen 2009 en2009 gelijk gebleven is op -1.82% procent van de omzet. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen gemiddeld een bruto marge van 50.7% behaald.

Winst

Het gemiddeld bedrijfsresultaat in 2009 is -1.82%. Hieronder vindt u meer informatie over winst en samenstelling kosten voor de branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen.

Kosten per categorie branche vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2006 2007 2008 2009 2009
Netto omzet 97.9%
Overige opbrengsten 2.1%
Totale omzet 100.0%
Kosten van de omzet 49.3%
Bruto marge NB NB NB 50.7%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   0.0%   14.2%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   0.0%   1.8%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.0%   1.9%
  - Overig   0.0%   0.0%   0.0%   2.1%
Personeelkosten Totaal 20.0%
Verkoopkosten 4.1%
Huisvestingskosten 0.9%
Apparatuur en Inventaris 9.1%
Energieverbruik 8.6%
Vervoermiddelen 1.0%
Communicatiekosten 0.2%
Afschrijvingen 6.1%
Overige diensten 1.9%
Overige bedrijfskosten 0.7%
Bedrijfsresultaat -1.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 50.