Brancheinformatie en cijfers winkels in consumentenelektronica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.365 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
5.60% OMZETGROEI
SEPTEMBER 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.95% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers winkels in consumentenelektronica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in consumentenelektronica (SBI code: 47.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers winkels in consumentenelektronica en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie winkels in consumentenelektronica
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten winkels in consumentenelektronica

De branche winkels in consumentenelektronica valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in consumentenelektronica zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.3%), Personeel (10.8%) en Huisvestingskosten (3.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in consumentenelektronica.
start vergelijking

Winkels in consumentenelektronica Trends

De winkel consumenten-elektronica heeft de laatste jaren enorme stappen gezet. Het gebruik van technologieën zoals Big Data Mining helpt verkopers om betere inzichten te krijgen in klantbehoeften. Er is een toenemende vraag naar tablets, mobiele telefoons en draadloze audio-apparatuur. Daarnaast worden praktische diensten, zoals installatie en reparatie, steeds belangrijker. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten daar rekening mee houden en hun zakenmodel aanpassen om mee te doen met deze ontwikkelingen. Vooral de focus op klanttevredenheid zal een cruciale rol spelen bij het succes van een onderneming in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat winkels in consumentenelektronica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in consumentenelektronica tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.74% procentpunt naar 2.95%. Hierbij wordt in de branche winkels in consumentenelektronica gemiddeld een bruto marge van 22.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.0% naar 3.0%.

Kosten naar soort winkels in consumentenelektronica
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.7% 99.3% 99.7% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.3% 0.7% 0.3% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 75.1% 76.2% 76.2% 77.3%
Bruto marge 24.9% 23.8% 23.8% 22.7%
  - Bruto Loon   9.2%   8.3%   8.1%   8.1%
  - Sociale lasten   2.8%   2.8%   2.9%   2.8%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.6%   0.6%
  - Overig   0.6%   0.9%   1.0%   0.8%
Personeelkosten Totaal 12.0% 11.1% 11.0% 10.8%
Verkoopkosten 1.8% 1.4% 1.4% 1.0%
Huisvestingskosten 4.0% 3.7% 3.7% 3.3%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Kosten energieverbruik 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Kosten vervoermiddelen 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 1.5% 1.3% 1.2% 1.2%
Kosten van overige diensten 0.8% 0.9% 0.9% 0.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.7% 1.1% 1.1% 1.4%
Bedrijfsresultaat 1.5% 2.8% 3.0% 3.0%

Trend bedrijfsresultaat winkels in consumentenelektronica

Trend aantal bedrijven winkels in consumentenelektronica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in consumentenelektronica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een afname van 1.005 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.365.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche winkels in consumentenelektronica aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 96.9. Dat betekent dat de omzet in 2021 3.1% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.7% lager.

Trend omzet winkels in consumentenelektronica (indexcijfers)