Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers winkels in consumentenelektronica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.335 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.10% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.46% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Winkels in consumentenelektronica
KW1 2024

Branchecijfers winkels in consumentenelektronica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche winkels in consumentenelektronica (SBI code: 47.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche detailhandel (niet in auto's) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten winkels in consumentenelektronica

De branche winkels in consumentenelektronica valt onder de sector detailhandel (niet in auto's). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche winkels in consumentenelektronica in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (77.1%), Personeel (10.3%) en Huisvestingskosten (3.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor winkels in consumentenelektronica.
start vergelijking

Winkels in consumentenelektronica Trends

De winkel consumenten-elektronica heeft de laatste jaren enorme stappen gezet. Het gebruik van technologieën zoals Big Data Mining helpt verkopers om betere inzichten te krijgen in klantbehoeften. Er is een toenemende vraag naar tablets, mobiele telefoons en draadloze audio-apparatuur. Daarnaast worden praktische diensten, zoals installatie en reparatie, steeds belangrijker. Ondernemers in deze bedrijfstak moeten daar rekening mee houden en hun zakenmodel aanpassen om mee te doen met deze ontwikkelingen. Vooral de focus op klanttevredenheid zal een cruciale rol spelen bij het succes van een onderneming in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat winkels in consumentenelektronica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche winkels in consumentenelektronica tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.25% procentpunt naar 2.46%. Hierbij wordt in de branche winkels in consumentenelektronica gemiddeld een bruto marge van 22.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.5% naar 2.5%.

Kosten per categorie branche winkels in consumentenelektronica
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.7% 99.8% 99.7%
Overige opbrengsten 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 76.2% 77.3% 76.7% 77.1%
Bruto marge 23.8% 22.7% 23.3% 22.9%
  - Bruto Loon   8.1%   8.1%   7.8%   7.7%
  - Sociale lasten   1.3%   1.3%   1.2%   1.3%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.6%   0.5%   0.7%
  - Overig   1.0%   0.8%   0.5%   0.6%
Personeelkosten Totaal 11.0% 10.8% 10.1% 10.3%
Verkoopkosten 1.4% 1.0% 1.2% 1.2%
Huisvestingskosten 3.7% 3.3% 3.1% 3.4%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 1.2% 1.2% 1.3% 1.1%
Overige diensten 0.9% 0.8% 1.0% 1.1%
Overige bedrijfskosten 1.1% 1.4% 1.6% 1.8%
Bedrijfsresultaat 3.0% 3.0% 3.5% 2.5%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers winkels in consumentenelektronica, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder winkels in consumentenelektronica
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat winkels in consumentenelektronica

Trend aantal bedrijven winkels in consumentenelektronica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven winkels in consumentenelektronica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 995 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.335.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche winkels in consumentenelektronica aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 103.1. Dat betekent dat de omzet in 2023 3.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 0.2% lager.

Trend omzet winkels in consumentenelektronica (indexcijfers)