Branchecijfers Delfstoffenwinning (geen olie en gas)
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van delfstoffenwinning (geen olie en gas).

Sector informatie delfstoffenwinning (geen olie en gas)

Branchecijfers exploitatie delfstoffenwinning (geen olie en gas)

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor delfstoffenwinning (geen olie en gas). U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector delfstoffenwinning (geen olie en gas) worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers delfstoffenwinning (geen olie en gas)

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast delfstoffenwinning (geen olie en gas), cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat delfstoffenwinning (geen olie en gas): 24,17%

Als eerste valt op dat in de sector delfstoffenwinning (geen olie en gas) een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 24,17 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 24,17 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 75,83% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 49,32%. U kunt de sector delfstoffenwinning (geen olie en gas) vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie delfstoffenwinning (geen olie en gas).

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector delfstoffenwinning (geen olie en gas). In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Delfstoffenwinning (geen olie en gas)

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Delfstoffenwinning (geen olie en gas)
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
49,32 %
Bruto marge
50,68 %
Personeelskosten
11,55 %
Afschrijvingen
0,00 %
Overig ingekochte diensten
3,62 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
5,77 %
Huisvestingskosten
0,98 %
Energiekosten
0,00 %
Kosten Communicatie
0,20 %
Overige Kosten
3,62 %
Verkoopkosten
0,78 %
Vervoerskosten
0,00 %
Bedrijfsresultaat
24,17 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche delfstoffenwinning (geen olie en gas) en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.