Branchecijfers Medische instrumentenindustrie
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van medische instrumentenindustrie.

Sector informatie medische instrumentenindustrie

Branchecijfers exploitatie medische instrumentenindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor medische instrumentenindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector medische instrumentenindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Overige industrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers medische instrumentenindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast medische instrumentenindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat medische instrumentenindustrie: 14,12%

Als eerste valt op dat in de sector medische instrumentenindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 14,12 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 14,12 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 85,88% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Personeel" met een aandeel van 32,69%. U kunt de sector medische instrumentenindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie medische instrumentenindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector medische instrumentenindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Medische instrumentenindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Medische instrumentenindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
32,10 %
Bruto marge
67,90 %
Personeelskosten
32,69 %
Afschrijvingen
5,35 %
Overig ingekochte diensten
2,30 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,82 %
Huisvestingskosten
2,97 %
Energiekosten
0,82 %
Kosten Communicatie
0,52 %
Overige Kosten
4,90 %
Verkoopkosten
1,86 %
Vervoerskosten
1,56 %
Bedrijfsresultaat
14,12 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche medische instrumentenindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.