Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.010 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.41% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (SBI code: 32.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige goederen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

De branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen valt onder de sector vervaardiging van overige goederen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (34.3%), Personeel (32.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen.
start vergelijking

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Trends

De bedrijfstak Producent Medische Instrumenten (32.5) is de afgelopen jaren flink aan het ontwikkelen geweest. Bedrijven richten zich steeds meer op innovatie, waardoor meer modernere producten gemaakt worden met de nieuwste technologie. Daarnaast is er ook een toenemende vraag naar producten die gemakkelijk te combineren zijn met andere apparatuur en makers. Verder worden er steeds meer robotisering toegepast bij het vervaardigen van producten, wat resulteert in hogere kwaliteit aan producten waarbij er minder afval gegenereerd wordt. Door de klimaatverandering wordt er steeds meer aandacht gegeven aan duurzame maakmethodes. Ten slotte blijft de vraag naar producten met een lange levensduur zoals implantaten, stijgen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen tussen 2009 en 2019 is gedaald met 2.90% procentpunt naar 11.41%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen gemiddeld een bruto marge van 65.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.9% naar 11.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.1% 97.5% 96.1% 96.4%
Overige opbrengsten 1.9% 2.5% 3.9% 3.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.4% 31.2% 32.3% 34.3%
Bruto marge 68.6% 68.8% 67.7% 65.7%
  - Bruto Loon   24.1%   24.2%   23.8%   23.0%
  - Sociale lasten   3.9%   3.8%   3.9%   3.9%
  - Pensioenpremies   2.3%   2.2%   2.0%   1.7%
  - Overig   4.0%   4.0%   4.1%   3.7%
Personeelkosten Totaal 34.3% 34.1% 33.7% 32.2%
Verkoopkosten 2.6% 2.6% 2.1% 2.2%
Huisvestingskosten 3.5% 3.5% 3.2% 3.0%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.9% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 1.4% 1.3% 1.4% 1.2%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 5.5% 6.1% 6.4% 3.8%
Overige diensten 3.3% 2.7% 3.1% 3.0%
Overige bedrijfskosten 5.0% 5.6% 5.0% 7.0%
Bedrijfsresultaat 11.1% 10.9% 10.9% 11.4%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 395 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.010.