Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.995 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.95% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (SBI code: 32.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige goederen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

De branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen valt onder de sector vervaardiging van overige goederen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen in 2021 zijn respectievelijk: Personeel (34.1%), Kosten omzet (31.2%) en Afschrijvingen (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen.
start vergelijking

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Trends

De bedrijfstak Producent Medische Instrumenten (32.5) is de afgelopen jaren flink aan het ontwikkelen geweest. Bedrijven richten zich steeds meer op innovatie, waardoor meer modernere producten gemaakt worden met de nieuwste technologie. Daarnaast is er ook een toenemende vraag naar producten die gemakkelijk te combineren zijn met andere apparatuur en makers. Verder worden er steeds meer robotisering toegepast bij het vervaardigen van producten, wat resulteert in hogere kwaliteit aan producten waarbij er minder afval gegenereerd wordt. Door de klimaatverandering wordt er steeds meer aandacht gegeven aan duurzame maakmethodes. Ten slotte blijft de vraag naar producten met een lange levensduur zoals implantaten, stijgen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen tussen 2009 en 2017 is gedaald met 3.37% procentpunt naar 10.95%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen gemiddeld een bruto marge van 68.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.1% naar 10.9%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 97.5% 98.6% 98.1% 97.5%
Overige opbrengsten 2.5% 1.4% 1.9% 2.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 34.1% 35.1% 31.4% 31.2%
Bruto marge 65.9% 64.9% 68.6% 68.8%
  - Bruto Loon   24.0%   24.8%   24.1%   24.2%
  - Sociale lasten   3.9%   3.8%   3.9%   3.8%
  - Pensioenpremies   2.6%   2.2%   2.3%   2.2%
  - Overig   2.7%   3.8%   4.0%   4.0%
Personeelkosten Totaal 33.1% 34.6% 34.3% 34.1%
Verkoopkosten 1.8% 2.4% 2.6% 2.6%
Huisvestingskosten 3.4% 3.3% 3.5% 3.5%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 1.0% 0.8% 0.9%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 1.6% 1.4% 1.4% 1.3%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 4.3% 5.0% 5.5% 6.1%
Overige diensten 2.0% 2.6% 3.3% 2.7%
Overige bedrijfskosten 4.1% 4.3% 5.0% 5.6%
Bedrijfsresultaat 13.3% 9.1% 11.1% 10.9%

Laatste cijfers vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 390 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.995.