Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige goederen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.530 BEDRIJVEN
KW2 2024
9.90% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.18% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige goederen
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige goederen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige goederen (SBI code: 32). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige goederen

De branche vervaardiging van overige goederen valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige goederen in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (56.7%), Kosten omzet (22.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige goederen.
start vergelijking

Vervaardiging van overige goederen Trends

De vervaardiging van overige goederen heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Er is een toenemende interesse voor duurzame, recyclebare en milieuvriendelijke alternatieven. In veel sectoren zijn regelgeving en milieuproblemen steeds prominenter, waardoor bedrijven zich hier moeten aanpassen. Door digitale technologieën innovatiever en efficiënter te maken, kunnen bedrijven ook hun kwaliteit verbeteren en de prijzen verlagen. Bovendien kunnen bedrijven hun productportfolio uitbreiden door 3D-printen toe te passen. In de toekomst verwachten we een toenemende vraag naar producten met slimme functies die met deze technologie ontwikkeld kunnen worden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige goederen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige goederen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.87% procentpunt naar 6.18%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige goederen gemiddeld een bruto marge van 77.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.1% naar 6.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige goederen
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 62.7% 63.8% 64.1% 65.1%
Overige opbrengsten 37.3% 36.2% 35.9% 34.9%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 21.9% 21.8% 22.1% 22.5%
Bruto marge 78.1% 78.2% 77.9% 77.5%
  - Bruto Loon   44.2%   42.4%   41.9%   41.3%
  - Sociale lasten   7.3%   6.9%   7.2%   7.2%
  - Pensioenpremies   4.0%   3.9%   3.9%   3.7%
  - Overig   4.3%   4.3%   4.5%   4.5%
Personeelkosten Totaal 59.6% 57.5% 57.4% 56.7%
Verkoopkosten 1.5% 1.6% 1.3% 1.3%
Huisvestingskosten 2.4% 2.4% 2.4% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Energieverbruik 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.7% 2.9% 3.1% 2.3%
Overige diensten 2.2% 2.2% 2.5% 2.3%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.6% 3.4% 3.8%
Bedrijfsresultaat 3.7% 5.3% 5.1% 6.2%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige goederen, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige goederen
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige goederen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige goederen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige goederen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.235 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 7.530.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van overige goederen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 125.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 25.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 7.6% hoger.

Trend omzet vervaardiging van overige goederen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van overige goederenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van overige goederenSlaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.Vervaardiging van muziekinstrumentenVervaardiging van sportartikelenVervaardiging van speelgoed en spellenVervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelenVervaardiging van overige goederenMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten