Branchecijfers Reclamewezen

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van reclamewezen.

Branchecijfers exploitatie reclamewezen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor reclamewezen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector reclamewezen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Reclamewezen en marktonderzoek. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers sector reclamewezen


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase.
Zeer krachtig en maar ook makkelijk in gebruik! U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Gemiddeld bedrijfsresultaat reclamewezen: 10,5%

Als eerste valt op dat in de sector reclamewezen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 10,5 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 10,5 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 89,5% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 52,81%. U kunt de sector reclamewezen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie reclamewezen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector reclamewezen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Reclamewezen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Reclamewezen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
52,81 %
Bruto marge
47,19 %
Personeelskosten
21,72 %
Afschrijvingen
2,21 %
Overig ingekochte diensten
1,39 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,67 %
Huisvestingskosten
2,65 %
Energiekosten
0,48 %
Kosten Communicatie
0,73 %
Overige Kosten
3,67 %
Verkoopkosten
1,40 %
Vervoerskosten
1,76 %
Bedrijfsresultaat
10,50 %