Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

19.230 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
13.55% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst (SBI code: 01.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

De branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst valt onder de sector landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.5%), Personeel (19.9%) en Afschrijvingen (5.6%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst 2.84% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.32% procentpunt naar 13.55%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst gemiddeld een bruto marge van 59.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.3% naar 13.6%.

Kosten naar soort dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.76%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.24%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 40.46%
Bruto marge 59.54%
  - Bruto Loon   12.01%
  - Premie & Pensioen   3.46%
  - Andere Sociale lasten   0.12%
  - Overig   + 4.30%
Personeelkosten Totaal 19.88%
Verkoopkosten 1.03%
Huisvestingskosten 1.59%
Kosten Apparatuur en Inventaris 5.25%
Kosten energieverbruik 2.85%
Kosten vervoermiddelen 3.04%
Communicatiekosten 0.33%
Afschrijvingen 5.61%
Kosten van overige diensten 2.55%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.85%
Bedrijfsresultaat 13.55%
bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare branchecijfers en Office tools?

Krijg nu toegang tot de laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst en al onze Office tools voor ondernemers.
Met de Excel bedrijfstakdashboard heeft u alle cijfers direct bij de hand.

  • Online toegang tot de laatst beschikbare cijfers
  • Excel bedrijfstakdatabase met interactief dashboard en alle data
  • Vergelijken eigen cijfers
  • Downloaden Firmfocus tools en templates

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 9.250 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 19.230.