Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

20.575 BEDRIJVEN
KW2 2024
16.21% WINST (% OMZET)
2019
3.500 VACATURES SECTOR
Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
KW1 2024

Branchecijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst (SBI code: 01.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

De branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst valt onder de sector landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (35.7%), Personeel (19.4%) en Afschrijvingen (6.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst.
start vergelijking

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst Trends

De bedrijfstak dienstverlening voor de landbouw, waarmee behandeling van gewassen en zaden na de oogst bedoeld is, is het afgelopen decennium aanzienlijk veranderd. Tegenwoordig krijgen consumenten steeds meer behoefte aan gezondheid, waardoor er steeds meer aandacht is voor voedingstoffen en de herkomst van producten. Daarnaast is er ook veel vraag naar duurzamere landbouw. Bedrijven moeten hier rekening mee houden en zich onderscheiden door hun duurzame producten en diensten. Elektronische administratie maakt dit gemakkelijker, bijvoorbeeld voor het tracen van producten.

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.33% procentpunt naar 16.21%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst gemiddeld een bruto marge van 64.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 14.5% naar 16.2%.

Kosten per categorie branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2022
Netto omzet 98.8% 98.8% 97.9% 98.2%
Overige opbrengsten 1.2% 1.2% 2.1% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 37.6% 40.5% 36.6% 35.7%
Bruto marge 62.4% 59.5% 63.4% 64.3%
  - Bruto Loon   11.5%   12.0%   12.5%   11.7%
  - Sociale lasten   2.1%   2.1%   2.3%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.4%   1.5%   1.3%
  - Overig   4.2%   4.3%   4.9%   4.2%
Personeelkosten Totaal 19.2% 19.9% 21.2% 19.4%
Verkoopkosten 0.9% 1.0% 0.8% 1.0%
Huisvestingskosten 1.9% 1.6% 1.7% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 5.3% 5.2% 5.5% 5.8%
Energieverbruik 2.8% 2.9% 3.0% 2.9%
Vervoermiddelen 2.8% 3.0% 2.8% 3.4%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 5.9% 5.6% 6.2% 6.1%
Overige diensten 2.6% 2.6% 2.7% 2.7%
Overige bedrijfskosten 4.5% 3.8% 4.6% 4.5%
Bedrijfsresultaat 16.3% 13.6% 14.5% 16.2%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10.535 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 20.575.