Brancheinformatie en cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

18.305 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
13.55% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst (SBI code: 01.6). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

De branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst valt onder de sector landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.5%), Personeel (19.9%) en Afschrijvingen (5.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst tussen 2009 en 2017 is gedaald met 1.32% procentpunt naar 13.55%. Hierbij wordt in de branche dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst gemiddeld een bruto marge van 59.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.3% naar 13.6%.

Kosten naar soort dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.76%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.24%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 40.46%
Bruto marge 59.54%
Personeelkosten 19.88%
Verkoopkosten 1.03%
Huisvestingskosten 1.59%
Kosten Apparatuur en Inventaris 5.25%
Kosten energieverbruik 2.85%
Kosten vervoermiddelen 3.04%
Communicatiekosten 0.33%
Afschrijvingen 5.61%
Kosten van overige diensten 2.55%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.85%
Bedrijfsresultaat 13.55%

Trend bedrijfsresultaat dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 576 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 18.305.

Trend aantal bedrijven dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor