Brancheinformatie en cijfers teelt van meerjarige gewassen

2.670 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Branchecijfers teelt van meerjarige gewassen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche teelt van meerjarige gewassen (SBI code: 01.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (SBI code: 01).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (SBI code: 01).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (01) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Teelt van meerjarige gewassen Trends

De telers van meerjarige gewassen hebben te maken met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van technologie en duurzaamheid. Er zijn steeds meer technieken om de groei en het rendement van de gewassen te vergroten zoals verhogen van de bodemvruchtbaarheid en het gebruik van smart farming. Daarnaast stelt het klimaat ook steeds hogere eisen aan de gewassen, zowel wat betreft hun resistentie als kwaliteit. Voor een duurzame teelt is het daarom noodzakelijk dat telers investeringen doen in klimaatbestendige technologie, zoals irrigatie, zoals irrigatie, gedoseerde bewatering en diverse soorten bodemmonitoring. Hierdoor wordt het rendement van de telers van meerjarige gewassen verhoogd en kunnen ze aan de veranderende markt voldoen.

Trend aantal bedrijven teelt van meerjarige gewassen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven teelt van meerjarige gewassen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 770 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.670.