Brancheinformatie en cijfers teelt van eenjarige gewassen

18.730 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
3.000 VACATURES SECTOR
Teelt van eenjarige gewassen
KW02 - 2023

Branchecijfers teelt van eenjarige gewassen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche teelt van eenjarige gewassen (SBI code: 01.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (SBI code: 01).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (SBI code: 01).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht (01) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Teelt van eenjarige gewassen Trends

De technische innovaties, het klimaat, het watermanagement en de kennis over duurzaamheid zijn steeds belangrijker voor de teelt van eenjarige gewassen. Daarnaast is het doel om hogere productievolumes te behalen met minder of hernieuwbaar energie. Verder is er een vergrote behoefte aan allerlei soorten biologische producten, wat leidt tot nieuwe technieken zoals biopesticiden, vermindering van chemische toevoegingen en deelautomatisering van de systemen om zo duurzamer en efficiënter te werken. Er lijken ook veel mogelijkheden te liggen in de biologisch-dynamische teelt van natuurlijke producten. Kortom, ondernemers in deze bedrijfstak moeten deze veranderingen volgen om de concurrentie bij te benen.

Trend aantal bedrijven teelt van eenjarige gewassen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven teelt van eenjarige gewassen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.780 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 18.730.