Brancheinformatie en cijfers binnensport

3.240 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven binnensport

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven binnensport geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.505 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 3.240.