Brancheinformatie en cijfers fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

16.270 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
18.67% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.
KW02 - 2023

Branchecijfers fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen (SBI code: 56.10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche restaurants, cafetaria’s en ijssalons (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

De branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen valt onder de sector restaurants, cafetaria’s en ijssalons. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.9%), Personeel (21.8%) en Huisvestingskosten (10.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen.
start vergelijking

Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen Trends

Kort gezegd kunnen we stellen dat de trends in de bedrijfstak vooral te maken hebben met gezondheid en gemak. Gezondere producten zijn een belangrijke trend, waarbij de focus ligt op ingrediënten van hoger kwaliteit. Ook worden er steeds meer diensten aangeboden waardoor de klanten gemakkelijker, sneller en handiger productspecificaties krijgen. Daarnaast is er een toenemende vraag naar bezorgdiensten. Door steeds meer restaurants boodschappen aan huis te leveren, kunnen ondernemers een groter gebied bestrijken en zo een breedere klantkring aanboren.

Bedrijfsresultaat fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 2.86% procentpunt naar 18.67%. Hierbij wordt in de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen gemiddeld een bruto marge van 69.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 18.2% naar 18.7%.

Kosten per categorie branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 97.0% 97.2% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 3.0% 2.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.3% 30.8% 31.8% 30.9%
Bruto marge 68.7% 69.2% 68.2% 69.1%
  - Bruto Loon   16.5%   16.8%   15.8%   16.8%
  - Sociale lasten   3.3%   3.2%   3.0%   3.2%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.1%   1.1%   1.2%   1.1%
Personeelkosten Totaal 21.5% 21.7% 20.7% 21.8%
Verkoopkosten 3.2% 3.2% 3.2% 3.0%
Huisvestingskosten 10.3% 10.6% 10.7% 10.6%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 1.4% 1.4% 1.4%
Energieverbruik 2.9% 2.8% 2.9% 2.6%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 1.0% 0.9%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 4.3% 4.3% 4.2% 3.7%
Overige diensten 1.4% 1.6% 1.5% 1.4%
Overige bedrijfskosten 4.5% 4.1% 4.1% 4.6%
Bedrijfsresultaat 17.8% 18.0% 18.2% 18.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Trend aantal bedrijven fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.760 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 16.270.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 173. Dat betekent dat de omzet in 2022 73% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 25% hoger.

Trend omzet fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen (indexcijfers)