Brancheinformatie en cijfers fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

16.225 BEDRIJVEN
KW2 2024
3.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
18.10% WINST (% OMZET)
2019
31.100 VACATURES SECTOR
Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.
KW1 2024

Branchecijfers fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen (SBI code: 56.10.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche restaurants, cafetaria’s en ijssalons (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

De branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen valt onder de sector restaurants, cafetaria’s en ijssalons. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (31.0%), Personeel (22.5%) en Huisvestingskosten (10.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen.
start vergelijking

Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen Trends

Kort gezegd kunnen we stellen dat de trends in de bedrijfstak vooral te maken hebben met gezondheid en gemak. Gezondere producten zijn een belangrijke trend, waarbij de focus ligt op ingrediënten van hoger kwaliteit. Ook worden er steeds meer diensten aangeboden waardoor de klanten gemakkelijker, sneller en handiger productspecificaties krijgen. Daarnaast is er een toenemende vraag naar bezorgdiensten. Door steeds meer restaurants boodschappen aan huis te leveren, kunnen ondernemers een groter gebied bestrijken en zo een breedere klantkring aanboren.

Bedrijfsresultaat fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.29% procentpunt naar 18.10%. Hierbij wordt in de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen gemiddeld een bruto marge van 69.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 18.5% naar 18.1%.

Kosten per categorie branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 31.8% 30.9% 31.0% 31.0%
Bruto marge 68.2% 69.1% 69.0% 69.0%
  - Bruto Loon   15.8%   16.8%   17.0%   17.4%
  - Sociale lasten   3.0%   3.2%   3.2%   3.2%
  - Pensioenpremies   0.7%   0.7%   0.7%   0.7%
  - Overig   1.2%   1.1%   1.2%   1.1%
Personeelkosten Totaal 20.7% 21.8% 22.1% 22.5%
Verkoopkosten 3.2% 3.0% 3.1% 3.0%
Huisvestingskosten 10.7% 10.6% 10.7% 10.6%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
Energieverbruik 2.9% 2.6% 2.6% 2.5%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.4% 0.5%
Afschrijvingen 4.2% 3.7% 3.8% 3.8%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.4% 1.5%
Overige bedrijfskosten 4.1% 4.6% 4.3% 4.3%
Bedrijfsresultaat 18.2% 18.7% 18.5% 18.1%

Laatste cijfers fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Trend aantal bedrijven fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.765 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 16.225.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 189.1. Dat betekent dat de omzet in 2023 89.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.9% hoger.

Trend omzet fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons en eetkramen (indexcijfers)