Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde reparatie van auto's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

8.395 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
11.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.97% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Gespecialiseerde reparatie van auto's
KW02 - 2023

Branchecijfers gespecialiseerde reparatie van auto's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde reparatie van auto's (SBI code: 45.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten gespecialiseerde reparatie van auto's

De branche gespecialiseerde reparatie van auto's valt onder de sector handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde reparatie van auto's zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.3%), Personeel (25.7%) en Huisvestingskosten (4.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde reparatie van auto's.
start vergelijking

Gespecialiseerde reparatie van auto's Trends

De bedrijfstak gespecialiseerde reparatie van auto's staat voor een flinke uitdaging voor ondernemers. Ze moeten het vernieuwende werken van autofabrikanten op de voet volgen en hun technische vaardigheden bijhouden aan de nieuwe technische eisen. Tegelijkertijd bevorderen onlineboekingen en apps voor smartphones de klantenservice. Integrale investeringen in geavanceerde technieken om personeel te ondersteunen zijn daarom eveneens vereist. Moderne apparatuur en goed opgeleide monteurs worden daarom steeds belangrijker om klanten een hoogwaardige service te kunnen blijven bieden.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde reparatie van auto's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde reparatie van auto's tussen 2010 en 2017 is gestegen met 1.39% procentpunt naar 9.97%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde reparatie van auto's gemiddeld een bruto marge van 54.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.3% naar 10.0%.

Kosten per categorie branche gespecialiseerde reparatie van auto's
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.5% 99.4% 99.4% 99.4%
Overige opbrengsten 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 43.7% 44.8% 44.5% 45.3%
Bruto marge 56.3% 55.2% 55.5% 54.7%
  - Bruto Loon   19.8%   17.9%   18.0%   18.0%
  - Sociale lasten   3.5%   2.9%   3.0%   3.0%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.9%   1.7%   1.7%
  - Overig   2.2%   2.4%   2.7%   3.0%
Personeelkosten Totaal 27.4% 25.1% 25.4% 25.7%
Verkoopkosten 1.6% 1.6% 1.4% 1.2%
Huisvestingskosten 5.5% 5.0% 5.0% 4.8%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.3% 1.1% 1.1%
Energieverbruik 1.6% 1.7% 1.5% 1.3%
Vervoermiddelen 2.7% 2.2% 2.2% 2.1%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Afschrijvingen 3.5% 3.4% 3.4% 2.8%
Overige diensten 1.7% 1.7% 1.6% 1.6%
Overige bedrijfskosten 4.4% 3.8% 4.1% 3.6%
Bedrijfsresultaat 6.3% 8.9% 9.3% 10.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht gespecialiseerde reparatie van auto's

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief gespecialiseerde reparatie van auto's
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde reparatie van auto's

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde reparatie van auto's

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde reparatie van auto's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.720 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 8.395.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche gespecialiseerde reparatie van auto's aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 132. Dat betekent dat de omzet in 2022 32% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde reparatie van auto's (indexcijfers)