Brancheinformatie en cijfers gespecialiseerde reparatie van auto's

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

8.645 BEDRIJVEN
KW2 2024
11.60% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
11.05% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Gespecialiseerde reparatie van auto's
KW1 2024

Branchecijfers gespecialiseerde reparatie van auto's

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche gespecialiseerde reparatie van auto's (SBI code: 45.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten gespecialiseerde reparatie van auto's

De branche gespecialiseerde reparatie van auto's valt onder de sector handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche gespecialiseerde reparatie van auto's in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (45.5%), Personeel (24.4%) en Huisvestingskosten (4.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor gespecialiseerde reparatie van auto's.
start vergelijking

Gespecialiseerde reparatie van auto's Trends

De bedrijfstak gespecialiseerde reparatie van auto's staat voor een flinke uitdaging voor ondernemers. Ze moeten het vernieuwende werken van autofabrikanten op de voet volgen en hun technische vaardigheden bijhouden aan de nieuwe technische eisen. Tegelijkertijd bevorderen onlineboekingen en apps voor smartphones de klantenservice. Integrale investeringen in geavanceerde technieken om personeel te ondersteunen zijn daarom eveneens vereist. Moderne apparatuur en goed opgeleide monteurs worden daarom steeds belangrijker om klanten een hoogwaardige service te kunnen blijven bieden.

Bedrijfsresultaat gespecialiseerde reparatie van auto's

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche gespecialiseerde reparatie van auto's tussen 2010 en 2019 is gestegen met 2.47% procentpunt naar 11.05%. Hierbij wordt in de branche gespecialiseerde reparatie van auto's gemiddeld een bruto marge van 54.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.7% naar 11.0%.

Kosten per categorie branche gespecialiseerde reparatie van auto's
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.5% 99.4%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 44.5% 45.3% 46.9% 45.5%
Bruto marge 55.5% 54.7% 53.1% 54.5%
  - Bruto Loon   18.0%   18.0%   17.1%   16.9%
  - Sociale lasten   3.0%   3.0%   3.0%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.7%   1.6%   1.6%
  - Overig   2.7%   3.0%   2.8%   2.9%
Personeelkosten Totaal 25.4% 25.7% 24.4% 24.4%
Verkoopkosten 1.4% 1.2% 1.5% 1.2%
Huisvestingskosten 5.0% 4.8% 4.3% 4.5%
Apparatuur en Inventaris 1.1% 1.1% 1.0% 1.0%
Energieverbruik 1.5% 1.3% 1.1% 1.5%
Vervoermiddelen 2.2% 2.1% 2.2% 2.0%
Communicatiekosten 0.6% 0.6% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 3.4% 2.8% 2.9% 2.9%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.5% 1.7%
Overige bedrijfskosten 4.1% 3.6% 4.0% 3.9%
Bedrijfsresultaat 9.3% 10.0% 9.7% 11.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers gespecialiseerde reparatie van auto's?

Versterk uw inzicht in de branche gespecialiseerde reparatie van auto's en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder gespecialiseerde reparatie van auto's
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat gespecialiseerde reparatie van auto's

Trend aantal bedrijven gespecialiseerde reparatie van auto's

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven gespecialiseerde reparatie van auto's geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 3.715 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 8.645.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche gespecialiseerde reparatie van auto's aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 147.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 47.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11.3% hoger.

Trend omzet gespecialiseerde reparatie van auto's (indexcijfers)