Brancheinformatie en cijfers handel in auto-onderdelen en -accessoires

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.780 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.97% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Handel in auto-onderdelen en -accessoires
KW02 - 2023

Branchecijfers handel in auto-onderdelen en -accessoires

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires (SBI code: 45.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in auto-onderdelen en -accessoires

De branche handel in auto-onderdelen en -accessoires valt onder de sector handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires zijn respectievelijk: Kosten omzet (82.3%), Personeel (6.7%) en Verkoopkosten (1.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in auto-onderdelen en -accessoires.
start vergelijking

Handel in auto-onderdelen en -accessoires Trends

De autobedrijfstak wijzigt met name door technologische veranderingen, waaronder de introductie van elektrificatie, autonoom rijden en robotisering. Door deze veranderingen komt er steeds meer druk op leveranciers om op lagere kosten hoogwaardige producten te leveren. Daarnaast wordt de internationale concurrentie steeds intenser, waar starters ook rekening mee moeten houden. Wendbaarheid en innovatie zijn essentieel om aan deze veranderingen te kunnen voldoen.

Bedrijfsresultaat handel in auto-onderdelen en -accessoires

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires tussen 2010 en 2017 is gedaald met 1.22% procentpunt naar 3.97%. Hierbij wordt in de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires gemiddeld een bruto marge van 17.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.9% naar 4.0%.

Kosten per categorie branche handel in auto-onderdelen en -accessoires
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.5% 99.5%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 83.8% 82.9% 82.7% 82.3%
Bruto marge 16.2% 17.1% 17.3% 17.7%
  - Bruto Loon   5.1%   4.7%   4.8%   4.8%
  - Sociale lasten   0.9%   0.8%   0.8%   0.8%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.4%   0.4%   0.3%
  - Overig   0.6%   0.6%   0.7%   0.8%
Personeelkosten Totaal 7.0% 6.5% 6.6% 6.7%
Verkoopkosten 0.8% 1.5% 1.5% 1.6%
Huisvestingskosten 1.4% 1.2% 1.2% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.7% 0.8% 0.9% 0.9%
Overige diensten 1.1% 1.2% 1.1% 1.3%
Overige bedrijfskosten 1.4% 1.2% 1.1% 1.1%
Bedrijfsresultaat 2.6% 3.6% 3.9% 4.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht handel in auto-onderdelen en -accessoires

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief handel in auto-onderdelen en -accessoires
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat handel in auto-onderdelen en -accessoires

Trend aantal bedrijven handel in auto-onderdelen en -accessoires

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in auto-onderdelen en -accessoires geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 250 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.780.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 113. Dat betekent dat de omzet in 2022 13% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet handel in auto-onderdelen en -accessoires (indexcijfers)