Brancheinformatie en cijfers handel in auto-onderdelen en -accessoires

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.780 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.97% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Handel in auto-onderdelen en -accessoires
KW1 2024

Branchecijfers handel in auto-onderdelen en -accessoires

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires (SBI code: 45.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in auto-onderdelen en -accessoires

De branche handel in auto-onderdelen en -accessoires valt onder de sector handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (81.6%), Personeel (6.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in auto-onderdelen en -accessoires.
start vergelijking

Handel in auto-onderdelen en -accessoires Trends

De autobedrijfstak wijzigt met name door technologische veranderingen, waaronder de introductie van elektrificatie, autonoom rijden en robotisering. Door deze veranderingen komt er steeds meer druk op leveranciers om op lagere kosten hoogwaardige producten te leveren. Daarnaast wordt de internationale concurrentie steeds intenser, waar starters ook rekening mee moeten houden. Wendbaarheid en innovatie zijn essentieel om aan deze veranderingen te kunnen voldoen.

Bedrijfsresultaat handel in auto-onderdelen en -accessoires

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires tussen 2010 en 2019 is gedaald met 1.22% procentpunt naar 3.97%. Hierbij wordt in de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires gemiddeld een bruto marge van 18.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.6% naar 4.0%.

Kosten per categorie branche handel in auto-onderdelen en -accessoires
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.5% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.5% 0.5% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 82.7% 82.3% 83.4% 81.6%
Bruto marge 17.3% 17.7% 16.6% 18.4%
  - Bruto Loon   4.8%   4.8%   4.5%   4.8%
  - Sociale lasten   0.8%   0.8%   0.7%   0.9%
  - Pensioenpremies   0.4%   0.3%   0.3%   0.4%
  - Overig   0.7%   0.8%   0.8%   0.7%
Personeelkosten Totaal 6.6% 6.7% 6.3% 6.8%
Verkoopkosten 1.5% 1.6% 1.4% 1.6%
Huisvestingskosten 1.2% 1.1% 1.1% 1.2%
Apparatuur en Inventaris 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.6% 0.7% 0.5% 0.6%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.9% 0.9% 0.8% 1.0%
Overige diensten 1.1% 1.3% 1.2% 1.0%
Overige bedrijfskosten 1.1% 1.1% 1.2% 1.7%
Bedrijfsresultaat 3.9% 4.0% 3.6% 4.0%

Laatste cijfers handel in auto-onderdelen en -accessoires en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief handel in auto-onderdelen en -accessoires
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in auto-onderdelen en -accessoires

Trend aantal bedrijven handel in auto-onderdelen en -accessoires

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in auto-onderdelen en -accessoires geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 255 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.780.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche handel in auto-onderdelen en -accessoires aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 121.5. Dat betekent dat de omzet in 2023 21.5% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6.8% hoger.

Trend omzet handel in auto-onderdelen en -accessoires (indexcijfers)