Brancheinformatie en cijfers handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.325 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.40% OMZETGROEI
KW2 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.81% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
KW1 2024

Branchecijfers handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan (SBI code: 45.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

De branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan valt onder de sector handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (82.5%), Personeel (4.3%) en Verkoopkosten (3.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan.
start vergelijking

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Trends

De sector handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan stelt ondernemers voor veel uitdagingen, waaronder de digitalisering van communicatie met klanten, het invoeren van duurzaamheidsmaatregelen om hun prestaties te verbeteren, het ontwikkelen van meer verbonden producten, met innovatieve technologieën die toenemend worden geaccepteerd door klanten, en het duurzaam management van de supply chain, om ervoor te zorgen dat ze altijd een kwalitatief hoogwaardig product aanbieden. Ondernemers moeten niet alleen deze ontwikkelingen volgen om succesvol te blijven, maar ook op de hoogte blijven van veranderingen in de vraag van klanten, de prijs van grondstoffen en globalisering van de markt, om zo steeds de juiste strategie te kiezen.

Bedrijfsresultaat handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.17% procentpunt naar 3.81%. Hierbij wordt in de branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan gemiddeld een bruto marge van 17.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 3.8%.

Kosten per categorie branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.8% 99.9% 99.9% 99.6%
Overige opbrengsten 0.2% 0.1% 0.1% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 80.2% 81.0% 80.2% 82.5%
Bruto marge 19.8% 19.0% 19.8% 17.5%
  - Bruto Loon   3.5%   2.8%   2.7%   3.0%
  - Sociale lasten   0.6%   0.5%   0.5%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   0.4%   0.4%   0.6%   0.5%
Personeelkosten Totaal 4.9% 3.9% 4.1% 4.3%
Verkoopkosten 4.4% 4.0% 4.3% 3.9%
Huisvestingskosten 0.8% 0.9% 0.9% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Vervoermiddelen 0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 1.1% 1.3% 1.4% 0.6%
Overige diensten 0.9% 0.8% 1.0% 0.8%
Overige bedrijfskosten 2.5% 2.0% 2.3% 2.1%
Bedrijfsresultaat 4.4% 4.9% 4.8% 3.8%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan?

Versterk uw inzicht in de branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Trend aantal bedrijven handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 950 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.325.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 146. Dat betekent dat de omzet in 2023 46% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 6% lager.

Trend omzet handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan (indexcijfers)