Brancheinformatie en cijfers groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.725 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.40% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.65% WINST (% OMZET)
2019
74.900 VACATURES SECTOR
Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
KW1 2024

Branchecijfers groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen (SBI code: 46.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

De branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (84.7%), Personeel (6.3%) en Kosten van overige diensten (2.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen.
start vergelijking

Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen Trends

In de bedrijfstak Groothandel Groenten, Fruit Ed is het belangrijk om de recente ontwikkelingen in het veld bij te houden. Zo kan de groothandel bijvoorbeeld voorbereid zijn op het wegvallen van beschikbaar personeel of toegang krijgen tot nieuwe markten. Daarnaast is het belangrijk dat de groothandel flexibel blijft in zijn aanbod aan producten en diensten. Denk aan zaken als het leveren van biologisch gekeurde producten, het optimaliseren van supply chain processen en het vergroten van de logistieke efficiëntie. Ook is het belangrijk om mee te gaan in de trends, zoals een duurzamere bedrijfsvoering en innovatief voorraadbeheer. Hiermee kan de groothandel concurrentieel blijven en duurzame klantrelaties opbouwen.Hopelijk heb je wat aan deze antwoorden!

Bedrijfsresultaat groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen tussen 2009 en 2019 is gestegen met 0.54% procentpunt naar 2.65%. Hierbij wordt in de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen gemiddeld een bruto marge van 15.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.6% naar 2.6%.

Kosten per categorie branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.6% 99.7% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.4% 0.3% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 86.4% 86.1% 85.2% 84.7%
Bruto marge 13.6% 13.9% 14.8% 15.3%
  - Bruto Loon   3.3%   3.3%   3.4%   3.7%
  - Sociale lasten   0.5%   0.5%   0.5%   0.6%
  - Pensioenpremies   0.2%   0.2%   0.3%   0.3%
  - Overig   1.3%   1.4%   1.6%   1.7%
Personeelkosten Totaal 5.3% 5.5% 5.9% 6.3%
Verkoopkosten 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
Overige diensten 1.7% 1.8% 2.4% 2.2%
Overige bedrijfskosten 1.0% 1.0% 1.0% 1.2%
Bedrijfsresultaat 2.9% 2.7% 2.6% 2.6%

Laatste cijfers groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Trend aantal bedrijven groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 460 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 1.725.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 160.1. Dat betekent dat de omzet in 2023 60.1% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.1% hoger.

Trend omzet groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen (indexcijfers)