Brancheinformatie en cijfers groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.720 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
16.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
2.73% WINST (% OMZET)
2017
86.000 VACATURES SECTOR
Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
KW02 - 2023

Branchecijfers groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen (SBI code: 46.31). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche groothandel in voedings- en genotmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

De branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen valt onder de sector groothandel in voedings- en genotmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (86.1%), Personeel (5.5%) en Kosten van overige diensten (1.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen.
start vergelijking

Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen Trends

In de bedrijfstak Groothandel Groenten, Fruit Ed is het belangrijk om de recente ontwikkelingen in het veld bij te houden. Zo kan de groothandel bijvoorbeeld voorbereid zijn op het wegvallen van beschikbaar personeel of toegang krijgen tot nieuwe markten. Daarnaast is het belangrijk dat de groothandel flexibel blijft in zijn aanbod aan producten en diensten. Denk aan zaken als het leveren van biologisch gekeurde producten, het optimaliseren van supply chain processen en het vergroten van de logistieke efficiëntie. Ook is het belangrijk om mee te gaan in de trends, zoals een duurzamere bedrijfsvoering en innovatief voorraadbeheer. Hiermee kan de groothandel concurrentieel blijven en duurzame klantrelaties opbouwen.Hopelijk heb je wat aan deze antwoorden!

Bedrijfsresultaat groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.63% procentpunt naar 2.73%. Hierbij wordt in de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen gemiddeld een bruto marge van 13.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 2.9% naar 2.7%.

Kosten per categorie branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.6% 99.6% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 85.4% 85.8% 86.4% 86.1%
Bruto marge 14.6% 14.2% 13.6% 13.9%
  - Bruto Loon   3.6%   3.4%   3.3%   3.3%
  - Sociale lasten   0.6%   0.5%   0.5%   0.5%
  - Pensioenpremies   0.3%   0.2%   0.2%   0.2%
  - Overig   1.3%   1.3%   1.3%   1.4%
Personeelkosten Totaal 5.7% 5.5% 5.3% 5.5%
Verkoopkosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
Huisvestingskosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Energieverbruik 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Overige diensten 2.2% 1.9% 1.7% 1.8%
Overige bedrijfskosten 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%
Bedrijfsresultaat 2.6% 2.9% 2.9% 2.7%

Ondersteun uw zakelijk inzicht groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Trend aantal bedrijven groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 460 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.720.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 141. Dat betekent dat de omzet in 2022 41% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 9% hoger.

Trend omzet groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen (indexcijfers)