Brancheinformatie en cijfers informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

1.720 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 1.235 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.720.