Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers keuring en controle

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.525 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.10% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
7.63% WINST (% OMZET)
2019
39.200 VACATURES SECTOR
Keuring en controle
KW1 2024

Branchecijfers keuring en controle

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche keuring en controle (SBI code: 71.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten keuring en controle

De branche keuring en controle valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche keuring en controle in 2019 zijn respectievelijk: Personeel (48.3%), Kosten omzet (20.9%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor keuring en controle.
start vergelijking

Keuring en controle Trends

De bedrijfstak keuring en controle heeft veel ontwikkelingen gekend in de afgelopen jaren. Het is belangrijk voor ondernemers om te weten dat er meer certificering en registratie vereist zijn voor keuringen en inspecties. Overheden stellen hoge standaarden aan professionals en organisaties op het gebied, waardoor het gebruik van geavanceerde technologieƫn is toegenomen. Arbo en milieukeuringsprogramma's maken ook steeds vaker deel uit van de bedrijfstak. Daarnaast hebben teams meer ervaring nodig om aan de hoge eisen te kunnen voldoen die overheden stellen aan de kwaliteit en validiteit van de keuringen en inspecties.

Bedrijfsresultaat keuring en controle

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche keuring en controle tussen 2009 en 2019 is gestegen met 1.09% procentpunt naar 7.63%. Hierbij wordt in de branche keuring en controle gemiddeld een bruto marge van 79.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 5.3% naar 7.6%.

Kosten per categorie branche keuring en controle
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.3% 98.5% 98.7% 98.5%
Overige opbrengsten 1.7% 1.5% 1.3% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 19.4% 19.8% 21.1% 20.9%
Bruto marge 80.6% 80.2% 78.9% 79.1%
  - Bruto Loon   34.6%   34.2%   34.5%   33.9%
  - Sociale lasten   5.6%   5.2%   5.5%   5.2%
  - Pensioenpremies   3.6%   3.7%   3.8%   3.3%
  - Overig   5.4%   5.1%   5.7%   6.0%
Personeelkosten Totaal 49.2% 48.2% 49.4% 48.3%
Verkoopkosten 1.8% 1.4% 1.2% 1.2%
Huisvestingskosten 2.9% 2.6% 2.5% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 1.9% 1.7% 1.7%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 2.8% 2.7% 2.8% 2.5%
Communicatiekosten 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
Afschrijvingen 5.1% 4.7% 5.0% 4.0%
Overige diensten 2.3% 3.5% 2.5% 2.8%
Overige bedrijfskosten 6.9% 8.0% 7.1% 7.7%
Bedrijfsresultaat 6.0% 6.0% 5.3% 7.6%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers keuring en controle, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder keuring en controle
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiĆ«le vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat keuring en controle

Trend aantal bedrijven keuring en controle

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven keuring en controle geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.515 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 2.525.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche keuring en controle aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 147.2. Dat betekent dat de omzet in 2023 47.2% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8.6% hoger.

Trend omzet keuring en controle (indexcijfers)