Brancheinformatie en cijfers keuring en controle

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.475 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
10.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
6.01% WINST (% OMZET)
2017
42.000 VACATURES SECTOR
Keuring en controle
KW02 - 2023

Branchecijfers keuring en controle

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche keuring en controle (SBI code: 71.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten keuring en controle

De branche keuring en controle valt onder de sector architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche keuring en controle zijn respectievelijk: Personeel (48.2%), Kosten omzet (19.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor keuring en controle.
start vergelijking

Keuring en controle Trends

De bedrijfstak keuring en controle heeft veel ontwikkelingen gekend in de afgelopen jaren. Het is belangrijk voor ondernemers om te weten dat er meer certificering en registratie vereist zijn voor keuringen en inspecties. Overheden stellen hoge standaarden aan professionals en organisaties op het gebied, waardoor het gebruik van geavanceerde technologieën is toegenomen. Arbo en milieukeuringsprogramma's maken ook steeds vaker deel uit van de bedrijfstak. Daarnaast hebben teams meer ervaring nodig om aan de hoge eisen te kunnen voldoen die overheden stellen aan de kwaliteit en validiteit van de keuringen en inspecties.

Bedrijfsresultaat keuring en controle

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche keuring en controle tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.53% procentpunt naar 6.01%. Hierbij wordt in de branche keuring en controle gemiddeld een bruto marge van 80.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.0% naar 6.0%.

Kosten per categorie branche keuring en controle
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 98.2% 98.9% 98.3% 98.5%
Overige opbrengsten 1.8% 1.1% 1.7% 1.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 20.4% 19.1% 19.4% 19.8%
Bruto marge 79.6% 80.9% 80.6% 80.2%
  - Bruto Loon   34.3%   34.1%   34.6%   34.2%
  - Sociale lasten   5.6%   5.2%   5.6%   5.2%
  - Pensioenpremies   3.9%   3.5%   3.6%   3.7%
  - Overig   5.5%   5.7%   5.4%   5.1%
Personeelkosten Totaal 49.3% 48.5% 49.2% 48.2%
Verkoopkosten 1.2% 1.6% 1.8% 1.4%
Huisvestingskosten 2.9% 3.1% 2.9% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 1.3% 2.0% 2.3% 1.9%
Energieverbruik 0.6% 0.7% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 3.3% 3.0% 2.8% 2.7%
Communicatiekosten 0.9% 1.0% 0.8% 0.7%
Afschrijvingen 4.7% 4.6% 5.1% 4.7%
Overige diensten 2.6% 2.9% 2.3% 3.5%
Overige bedrijfskosten 6.0% 6.3% 6.9% 8.0%
Bedrijfsresultaat 6.9% 7.1% 6.0% 6.0%

Ondersteun uw zakelijk inzicht keuring en controle

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief keuring en controle
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat keuring en controle

Trend aantal bedrijven keuring en controle

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven keuring en controle geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.510 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.475.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche keuring en controle aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 135. Dat betekent dat de omzet in 2022 35% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 10% hoger.

Trend omzet keuring en controle (indexcijfers)