Brancheinformatie en cijfers maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

34.985 BEDRIJVEN
KW04 - 2022

Trend aantal bedrijven maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 33.625 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 34.985.