Kengetallen branche payrolling (personeelsbeheer)

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 5.33% in 2012 naar 4.18% in 2013

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: payrolling (sbi code: personeelsbeheer) (sbi code: 783).

Trend winst en kosten payrolling (personeelsbeheer)

De branche payrolling (personeelsbeheer) valt onder de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst payrolling (personeelsbeheer)

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche payrolling (personeelsbeheer). Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 5.33% in 2012 naar 4.18% in 2013.Laatst beschikbare cijfers payrolling

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast payrolling bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2013

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor payrolling (personeelsbeheer) wordt gevormd door kostenpost 'Personeel' (61.9%) gevolgd door 'Kosten omzet' (29.2%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (1.1%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 4.18% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 70.84%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 29.16%
Bruto Marge 70.84%
Personeel 61.93%
Verkoopkosten 0.65%
Huisvestingskosten 0.74%
Kosten apparatuur en inventaris 0.09%
Kosten energieverbruik 0.09%
Kosten vervoermiddelen 0.46%
Communicatiekosten 0.19%
Afschrijvingen 0.56%
Kosten van overige diensten 0.84%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.11%
Bedrijfsresultaat 4.18%

Branchecijfers jaar 2013: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche payrolling (personeelsbeheer)

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche payrolling (personeelsbeheer). Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers payrolling (personeelsbeheer)
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.