Brancheinformatie en cijfers payrolling (personeelsbeheer)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

350 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.27% WINST (% OMZET)
2013
28.300 VACATURES SECTOR
Payrolling (personeelsbeheer)
KW1 2024

Branchecijfers payrolling (personeelsbeheer)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche payrolling (personeelsbeheer) (SBI code: 78.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten payrolling (personeelsbeheer)

De branche payrolling (personeelsbeheer) valt onder de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche payrolling (personeelsbeheer) in 2013 zijn respectievelijk: Personeel (61.9%), Kosten omzet (29.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (1.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor payrolling (personeelsbeheer).
start vergelijking

Payrolling (personeelsbeheer) Trends

Payrolling is de laatste jaren steeds populairder geworden als een alternatieve manier om personeelswerkzaamheden uit te voeren. Bedrijven die gebruik maken van payrolling moeten vooral goed op de hoogte zijn van de wettelijke kaders die van toepassing zijn, zoals de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) en de Arbowet. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat een payroll-bedrijf helderheid moet geven over de verzekeringspremies die in rekening worden gebracht, en over de verantwoordelijkheid van werknemers voor arbeidsongeschiktheid. Ten slotte stelt payrolling ondernemers ook in staat om snel personeel te werven binnen de benodigde functies en de beste medewerkers vrij te maken voor belangrijke projecten.

Bedrijfsresultaat payrolling (personeelsbeheer)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche payrolling (personeelsbeheer) tussen 2009 en 2013 is gedaald met 0.72% procentpunt naar 4.27%. Hierbij wordt in de branche payrolling (personeelsbeheer) gemiddeld een bruto marge van 70.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 5.2% naar 4.3%.

Kosten per categorie branche payrolling (personeelsbeheer)
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2013
Netto omzet 100.0% 100.0% 99.7% 99.9%
Overige opbrengsten 0.0% 0.0% 0.3% 0.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 24.1% 22.0% 27.2% 29.1%
Bruto marge 75.9% 78.0% 72.8% 70.9%
  - Bruto Loon   54.8%   54.8%   48.5%   49.8%
  - Sociale lasten   8.9%   9.5%   9.3%   8.8%
  - Pensioenpremies   2.0%   1.8%   1.8%   1.7%
  - Overig   2.0%   2.7%   2.1%   1.6%
Personeelkosten Totaal 67.8% 68.8% 61.7% 61.9%
Verkoopkosten 0.7% 1.0% 1.0% 0.6%
Huisvestingskosten 0.6% 0.8% 1.0% 0.7%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Energieverbruik 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.4% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 0.6% 0.6% 0.7% 0.6%
Overige diensten 0.7% 0.8% 0.7% 0.8%
Overige bedrijfskosten 1.3% 1.0% 1.3% 1.1%
Bedrijfsresultaat 3.3% 3.9% 5.2% 4.3%

Laatste cijfers payrolling (personeelsbeheer) en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief payrolling (personeelsbeheer)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat payrolling (personeelsbeheer)

Trend aantal bedrijven payrolling (personeelsbeheer)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven payrolling (personeelsbeheer) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 315 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 350.