Branchecijfers Arbeidsbemiddeling

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 14.23% in 2014 naar 14.14% in 2015

Arbeidsbemiddeling (781)

Trend winst en kosten voor Arbeidsbemiddeling

De branche Arbeidsbemiddeling valt onder de sector Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Arbeidsbemiddeling: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Arbeidsbemiddeling. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 14.23% in 2014 naar 14.14% in 2015.Laatst beschikbare cijfers arbeidsbemiddeling

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast arbeidsbemiddeling bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Arbeidsbemiddeling: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Arbeidsbemiddeling wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (35.2%) gevolgd door 'Personeel' (34.5%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (5.8%). De gemiddelde winstmarge Arbeidsbemiddeling is 64.81%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 14.14% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 35.19%
Bruto Marge 64.81%
Personeel 34.54%
Verkoopkosten 1.53%
Huisvestingskosten 2.60%
Kosten apparatuur en inventaris 0.51%
Kosten energieverbruik 0.28%
Kosten vervoermiddelen 2.13%
Communicatiekosten 0.74%
Afschrijvingen 0.97%
Kosten van overige diensten 1.53%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 5.84%
Bedrijfsresultaat 14.14%

Branchecijfers Arbeidsbemiddeling in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Arbeidsbemiddeling

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Arbeidsbemiddeling. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Arbeidsbemiddeling
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.