Brancheinformatie en cijfers arbeidsbemiddeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.480 BEDRIJVEN
KW2 2024
12.20% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Arbeidsbemiddeling
KW1 2024

Branchecijfers arbeidsbemiddeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche arbeidsbemiddeling (SBI code: 78.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten arbeidsbemiddeling

De branche arbeidsbemiddeling valt onder de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche arbeidsbemiddeling in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.8%), Personeel (35.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor arbeidsbemiddeling.
start vergelijking

Arbeidsbemiddeling Trends

De arbeidsbemiddelingsbranche staat momenteel volop in de belangstelling. Er is een toenemend aantal vacatures en diensten, van reguliere arbeidskansen tot online vacatures en computingdiensten. Door de globalisering is er ook een toegenomen vraag naar internationale arbeidskrachten. Daarnaast is er toenemende aandacht voor duurzame arbeidsrelaties, waarbij de positie van arbeidskrachten en arbeidsorganisaties worden versterkt. Ook staan arbeidsbemiddelingsbureaus voor een meer persoonlijke, proactieve aanpak voor de werving en selectie van arbeidskrachten. Startende bedrijven moeten deze ontwikkelingen volgen en ervoor zorgen dat ze hierop kunnen inspelen met een innovatieve en toegankelijke aanpak.

Bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche arbeidsbemiddeling tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.31% procentpunt naar 12.20%. Hierbij wordt in de branche arbeidsbemiddeling gemiddeld een bruto marge van 60.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.1% naar 12.2%.

Kosten per categorie branche arbeidsbemiddeling
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.5% 99.5% 99.5% 99.6%
Overige opbrengsten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 36.3% 38.7% 37.4% 39.8%
Bruto marge 63.7% 61.3% 62.6% 60.2%
  - Bruto Loon   25.4%   25.8%   27.5%   25.7%
  - Sociale lasten   3.9%   3.9%   4.2%   3.9%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   3.8%   3.4%   3.2%   4.4%
Personeelkosten Totaal 34.1% 34.1% 35.9% 35.1%
Verkoopkosten 1.5% 1.6% 1.7% 1.5%
Huisvestingskosten 2.1% 1.9% 1.8% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Energieverbruik 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 1.6% 1.6% 1.6% 1.5%
Communicatiekosten 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%
Afschrijvingen 0.8% 0.8% 0.8% 1.0%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
Overige bedrijfskosten 5.0% 5.2% 5.3% 5.0%
Bedrijfsresultaat 16.0% 13.8% 13.1% 12.2%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers arbeidsbemiddeling?

Versterk uw inzicht in de branche arbeidsbemiddeling en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder arbeidsbemiddeling
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling

Trend aantal bedrijven arbeidsbemiddeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven arbeidsbemiddeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 7.280 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 11.480.