Brancheinformatie en cijfers arbeidsbemiddeling

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

11.230 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
13.82% WINST (% OMZET)
2017
30.000 VACATURES SECTOR
Arbeidsbemiddeling
KW02 - 2023

Branchecijfers arbeidsbemiddeling

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche arbeidsbemiddeling (SBI code: 78.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten arbeidsbemiddeling

De branche arbeidsbemiddeling valt onder de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche arbeidsbemiddeling zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.7%), Personeel (34.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (5.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor arbeidsbemiddeling.
start vergelijking

Arbeidsbemiddeling Trends

De arbeidsbemiddelingsbranche staat momenteel volop in de belangstelling. Er is een toenemend aantal vacatures en diensten, van reguliere arbeidskansen tot online vacatures en computingdiensten. Door de globalisering is er ook een toegenomen vraag naar internationale arbeidskrachten. Daarnaast is er toenemende aandacht voor duurzame arbeidsrelaties, waarbij de positie van arbeidskrachten en arbeidsorganisaties worden versterkt. Ook staan arbeidsbemiddelingsbureaus voor een meer persoonlijke, proactieve aanpak voor de werving en selectie van arbeidskrachten. Startende bedrijven moeten deze ontwikkelingen volgen en ervoor zorgen dat ze hierop kunnen inspelen met een innovatieve en toegankelijke aanpak.

Bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche arbeidsbemiddeling tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.93% procentpunt naar 13.82%. Hierbij wordt in de branche arbeidsbemiddeling gemiddeld een bruto marge van 61.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 16.0% naar 13.8%.

Kosten per categorie branche arbeidsbemiddeling
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.4% 99.4% 99.5% 99.5%
Overige opbrengsten 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 33.2% 35.2% 36.3% 38.7%
Bruto marge 66.8% 64.8% 63.7% 61.3%
  - Bruto Loon   27.4%   24.3%   25.4%   25.8%
  - Sociale lasten   4.3%   3.5%   3.9%   3.9%
  - Pensioenpremies   1.2%   0.8%   0.9%   1.0%
  - Overig   3.8%   5.9%   3.8%   3.4%
Personeelkosten Totaal 36.6% 34.5% 34.1% 34.1%
Verkoopkosten 1.7% 1.5% 1.5% 1.6%
Huisvestingskosten 2.7% 2.6% 2.1% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 0.6% 0.5% 0.4% 0.4%
Energieverbruik 0.2% 0.3% 0.2% 0.1%
Vervoermiddelen 2.1% 2.1% 1.6% 1.6%
Communicatiekosten 0.8% 0.7% 0.6% 0.5%
Afschrijvingen 1.2% 1.0% 0.8% 0.8%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Overige bedrijfskosten 5.1% 5.8% 5.0% 5.2%
Bedrijfsresultaat 14.2% 14.1% 16.0% 13.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht arbeidsbemiddeling

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief arbeidsbemiddeling
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat arbeidsbemiddeling

Trend aantal bedrijven arbeidsbemiddeling

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven arbeidsbemiddeling geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 7.265 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 11.230.