Brancheinformatie en cijfers uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

7.950 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.46% WINST (% OMZET)
2019
28.300 VACATURES SECTOR
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
KW1 2024

Branchecijfers uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools (SBI code: 78.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

De branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools valt onder de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (46.8%), Personeel (41.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.3%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools.
start vergelijking

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools Trends

Met de opkomst van digitalisering in allerlei branches vernieuwen ook uitzendbureaus hun bedrijfsmanier en -middelen. Daarom moet elke ondernemer die zich bezighoudt met de uitzendbranche rekening houden met het feit dat steeds meer uitzendkrachten gerechtigd zijn op flexibele werkomstandigheden en een geïntegreerde platformoplossing. Daarnaast worden ook AI- en Big Data-technologieën steeds meer toegepast in deze bedrijfstak waardoor ondernemers meer inzicht krijgen in hun kandidaten. Tenslotte waarborgen duurzame samenwerkingen tussen inhoudelijke werkgevers, uitzendbureaus en uitzendkrachten voor het realiseren van een succesvolle bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.26% procentpunt naar 4.46%. Hierbij wordt in de branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools gemiddeld een bruto marge van 53.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.8% naar 4.5%.

Kosten per categorie branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 99.8% 99.8% 99.8%
Overige opbrengsten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 48.1% 47.2% 47.1% 46.8%
Bruto marge 51.9% 52.8% 52.9% 53.2%
  - Bruto Loon   28.7%   29.0%   30.6%   29.3%
  - Sociale lasten   4.9%   5.2%   5.6%   5.5%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   0.9%   1.0%
  - Overig   5.6%   6.5%   4.8%   5.7%
Personeelkosten Totaal 40.2% 41.7% 41.9% 41.5%
Verkoopkosten 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%
Huisvestingskosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Energieverbruik 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Vervoermiddelen 1.0% 0.9% 1.0% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.7% 0.6% 0.8% 1.0%
Overige diensten 1.0% 0.9% 0.8% 0.9%
Overige bedrijfskosten 1.9% 1.7% 1.8% 2.3%
Bedrijfsresultaat 5.1% 5.1% 4.8% 4.5%

Laatste cijfers uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Trend aantal bedrijven uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 2.305 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 7.950.