Kengetallen branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Gemiddeld bedrijfsresultaat gestegen van 4.45% in 2014 naar 4.90% in 2015

Onderstaande data en kengetallen zijn voor de branche: uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools (sbi code: 782).

Trend winst en kosten uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

De branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools valt onder de sector arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Winst uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools. In de grafiek kunt u zien dat het gemiddelde bedrijfsresultaat is gestegen van 4.45% in 2014 naar 4.90% in 2015.Laatst beschikbare cijfers uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (47.4%) gevolgd door 'Personeel' (40.9%) en daarna 'Niet eerder genoemde bedrijfskosten' (1.9%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 4.90% van de omzet. De gemiddelde bruto winstmarge is 52.64%.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 47.36%
Bruto Marge 52.64%
Personeel 40.87%
Verkoopkosten 0.67%
Huisvestingskosten 0.95%
Kosten apparatuur en inventaris 0.23%
Kosten energieverbruik 0.12%
Kosten vervoermiddelen 1.07%
Communicatiekosten 0.21%
Afschrijvingen 0.83%
Kosten van overige diensten 0.88%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 1.90%
Bedrijfsresultaat 4.90%

Branchecijfers jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.