Brancheinformatie en cijfers restaurants

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

16.290 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.50% OMZETGROEI
KW4 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.92% WINST (% OMZET)
2019
31.100 VACATURES SECTOR
Restaurants
KW1 2024

Branchecijfers restaurants

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche restaurants (SBI code: 56.10.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche restaurants, cafetaria’s en ijssalons (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten restaurants

De branche restaurants valt onder de sector restaurants, cafetaria’s en ijssalons. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche restaurants in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.9%), Personeel (30.1%) en Huisvestingskosten (9.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor restaurants.
start vergelijking

Restaurants Trends

De restaurantbranche heeft te maken met veranderende klantwensen en marktomstandigheden. De komst van sociale media en online bestelplatforms heeft bedrijven gedwongen zich aan te passen aan de veranderende markt. Er is ook een groeiende vraag naar vegetarische en veganistische gerechten, omdat steeds meer consumenten deze diëten omarmen. Kostenbewustzijn en groene initiatieven staan steeds meer centraal. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze klanten aantrekken en behouden met een gevarieerd aanbod dat aansluit bij diverse voedingsvoorkeuren. Dit vereist concurrerende prijzen, de juiste locaties en een sterke online aanwezigheid, evenals het voldoen aan de regelgeving vanuit de EU met betrekking tot ingrediënten, allergeneninformatie en voedselveiligheid.

Bedrijfsresultaat restaurants

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche restaurants tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.15% procentpunt naar 12.92%. Hierbij wordt in de branche restaurants gemiddeld een bruto marge van 69.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.3% naar 12.9%.

Kosten per categorie branche restaurants
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 30.3% 30.9% 31.0% 30.9%
Bruto marge 69.7% 69.1% 69.0% 69.1%
  - Bruto Loon   22.5%   21.9%   22.0%   22.3%
  - Sociale lasten   4.1%   3.8%   3.9%   3.9%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.0%   1.0%   1.0%
  - Overig   2.3%   2.8%   2.8%   3.0%
Personeelkosten Totaal 30.0% 29.6% 29.7% 30.1%
Verkoopkosten 2.2% 2.1% 2.1% 2.2%
Huisvestingskosten 10.6% 9.9% 10.0% 9.8%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.6% 1.6% 1.5%
Energieverbruik 3.0% 2.4% 2.4% 2.5%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
Afschrijvingen 3.5% 3.3% 3.4% 3.7%
Overige diensten 1.9% 1.5% 1.5% 1.6%
Overige bedrijfskosten 4.6% 3.8% 3.9% 3.8%
Bedrijfsresultaat 11.2% 13.9% 13.3% 12.9%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers restaurants?

Versterk uw inzicht in de branche restaurants en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder restaurants
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat restaurants

Trend aantal bedrijven restaurants

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven restaurants geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.840 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 16.290.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche restaurants aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 164.7. Dat betekent dat de omzet in 2023 64.7% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.9% hoger.

Trend omzet restaurants (indexcijfers)