Brancheinformatie en cijfers restaurants

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

16.230 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.00% OMZETGROEI
KW02 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.92% WINST (% OMZET)
2017
37.000 VACATURES SECTOR
Restaurants
KW02 - 2023

Branchecijfers restaurants

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche restaurants (SBI code: 56.10.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche restaurants, cafetaria’s en ijssalons (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten restaurants

De branche restaurants valt onder de sector restaurants, cafetaria’s en ijssalons. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche restaurants zijn respectievelijk: Kosten omzet (30.9%), Personeel (29.6%) en Huisvestingskosten (9.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor restaurants.
start vergelijking

Restaurants Trends

De restaurantbranche heeft te maken met veranderende klantwensen en marktomstandigheden. De komst van sociale media en online bestelplatforms heeft bedrijven gedwongen zich aan te passen aan de veranderende markt. Er is ook een groeiende vraag naar vegetarische en veganistische gerechten, omdat steeds meer consumenten deze diëten omarmen. Kostenbewustzijn en groene initiatieven staan steeds meer centraal. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze klanten aantrekken en behouden met een gevarieerd aanbod dat aansluit bij diverse voedingsvoorkeuren. Dit vereist concurrerende prijzen, de juiste locaties en een sterke online aanwezigheid, evenals het voldoen aan de regelgeving vanuit de EU met betrekking tot ingrediënten, allergeneninformatie en voedselveiligheid.

Bedrijfsresultaat restaurants

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche restaurants tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.15% procentpunt naar 13.92%. Hierbij wordt in de branche restaurants gemiddeld een bruto marge van 69.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 11.2% naar 13.9%.

Kosten per categorie branche restaurants
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.5% 99.5% 100.0% 100.0%
Overige opbrengsten 0.5% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 30.4% 30.3% 30.3% 30.9%
Bruto marge 69.6% 69.7% 69.7% 69.1%
  - Bruto Loon   22.9%   23.2%   22.5%   21.9%
  - Sociale lasten   4.3%   4.3%   4.1%   3.8%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.1%   1.0%
  - Overig   2.0%   2.1%   2.3%   2.8%
Personeelkosten Totaal 30.3% 30.7% 30.0% 29.6%
Verkoopkosten 2.2% 2.2% 2.2% 2.1%
Huisvestingskosten 9.8% 10.1% 10.6% 9.9%
Apparatuur en Inventaris 1.6% 1.5% 1.5% 1.6%
Energieverbruik 2.9% 2.8% 3.0% 2.4%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Communicatiekosten 0.5% 0.5% 0.5% 0.4%
Afschrijvingen 3.5% 3.6% 3.5% 3.3%
Overige diensten 1.9% 2.1% 1.9% 1.5%
Overige bedrijfskosten 4.8% 4.4% 4.6% 3.8%
Bedrijfsresultaat 11.5% 11.2% 11.2% 13.9%

Ondersteun uw zakelijk inzicht restaurants

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief restaurants
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat restaurants

Trend aantal bedrijven restaurants

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven restaurants geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5.840 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 16.230.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche restaurants aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 144. Dat betekent dat de omzet in 2022 44% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 56% hoger.

Trend omzet restaurants (indexcijfers)