Brancheinformatie en cijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.420 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.00% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.60% WINST (% OMZET)
2017
26.000 VACATURES SECTOR
Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
KW02 - 2023

Branchecijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (SBI code: 43.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

De branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren zijn respectievelijk: Kosten omzet (39.7%), Personeel (25.0%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (5.1%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren.
start vergelijking

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren Trends

De sloopbranche is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het karakter van sloopwerk is aanzienlijk verschoven naar sloop met herbruikbare materialen. Deze specialisatie heeft te maken met milieuschalen maatregelen en de vraag naar gerecycled materiaal door de bouwsector. Hogere kosten voor transport en verwerking van afval, eisen van verzekeraars en certificering door milieustandaarden zijn belangrijke factoren die bepalend zijn voor de bedrijfsvoering. Daarnaast hebben de maatschappelijke eisen en wetten rondom bedrijfsvoering, beroepsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid een steeds grotere invloed.

Bedrijfsresultaat slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren tussen 2009 en 2017 is gestegen met 6.03% procentpunt naar 13.60%. Hierbij wordt in de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren gemiddeld een bruto marge van 60.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 12.4% naar 13.6%.

Kosten per categorie branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 96.9% 97.7% 97.4% 97.8%
Overige opbrengsten 3.1% 2.3% 2.6% 2.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 39.8% 41.4% 40.8% 39.7%
Bruto marge 60.2% 58.6% 59.2% 60.3%
  - Bruto Loon   16.0%   15.9%   15.5%   15.1%
  - Sociale lasten   3.1%   3.2%   3.0%   2.9%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.7%   1.6%   1.5%
  - Overig   4.7%   4.6%   4.8%   5.5%
Personeelkosten Totaal 25.6% 25.3% 24.8% 25.0%
Verkoopkosten 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Huisvestingskosten 1.6% 1.6% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 4.9% 4.6% 4.5% 5.1%
Energieverbruik 1.8% 1.7% 1.5% 1.6%
Vervoermiddelen 4.9% 4.7% 4.7% 4.2%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
Afschrijvingen 4.8% 4.3% 4.7% 4.4%
Overige diensten 1.5% 1.5% 1.6% 1.6%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.6% 2.6% 2.5%
Bedrijfsresultaat 11.5% 11.2% 12.4% 13.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Trend aantal bedrijven slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 7.220 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.420.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 175. Dat betekent dat de omzet in 2022 75% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 11% hoger.

Trend omzet slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (indexcijfers)