Brancheinformatie en cijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

10.625 BEDRIJVEN
KW2 2024
4.10% OMZETGROEI
NOVEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.34% WINST (% OMZET)
2019
26.000 VACATURES SECTOR
Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
KW1 2024

Branchecijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (SBI code: 43.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

De branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (41.8%), Personeel (23.8%) en Afschrijvingen (4.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren.
start vergelijking

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren Trends

De sloopbranche is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het karakter van sloopwerk is aanzienlijk verschoven naar sloop met herbruikbare materialen. Deze specialisatie heeft te maken met milieuschalen maatregelen en de vraag naar gerecycled materiaal door de bouwsector. Hogere kosten voor transport en verwerking van afval, eisen van verzekeraars en certificering door milieustandaarden zijn belangrijke factoren die bepalend zijn voor de bedrijfsvoering. Daarnaast hebben de maatschappelijke eisen en wetten rondom bedrijfsvoering, beroepsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid een steeds grotere invloed.

Bedrijfsresultaat slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.77% procentpunt naar 13.34%. Hierbij wordt in de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren gemiddeld een bruto marge van 58.2% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 13.6% naar 13.3%.

Kosten per categorie branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.4% 97.8% 96.3% 97.3%
Overige opbrengsten 2.6% 2.2% 3.7% 2.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 40.8% 39.7% 40.4% 41.8%
Bruto marge 59.2% 60.3% 59.6% 58.2%
  - Bruto Loon   15.5%   15.1%   14.7%   14.5%
  - Sociale lasten   3.0%   2.9%   3.0%   2.8%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.5%   1.5%   1.5%
  - Overig   4.8%   5.5%   5.5%   5.1%
Personeelkosten Totaal 24.8% 25.0% 24.7% 23.8%
Verkoopkosten 0.7% 0.5% 0.6% 0.5%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.2% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 4.5% 5.1% 5.3% 4.5%
Energieverbruik 1.5% 1.6% 1.4% 1.6%
Vervoermiddelen 4.7% 4.2% 3.9% 3.8%
Communicatiekosten 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 4.7% 4.4% 4.3% 4.7%
Overige diensten 1.6% 1.6% 1.6% 1.4%
Overige bedrijfskosten 2.6% 2.5% 2.7% 2.9%
Bedrijfsresultaat 12.4% 13.6% 13.6% 13.3%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren?

Versterk uw inzicht in de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Trend aantal bedrijven slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 7.225 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 10.625.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 182.9. Dat betekent dat de omzet in 2023 82.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 4.3% hoger.

Trend omzet slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (indexcijfers)