Brancheinformatie en cijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

9.010 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
19.40% OMZETGROEI
MARCH 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
13.64% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (SBI code: 43.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

De branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren valt onder de sector gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren zijn respectievelijk: Kosten omzet (40.4%), Personeel (24.7%) en Kosten Apparatuur en Inventaris (5.3%).

Bedrijfsresultaat slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren tussen 2009 en 2018 is gestegen met 6.06% procentpunt naar 13.64%. Hierbij wordt in de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren gemiddeld een bruto marge van 59.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 13.6% naar 13.6%.

Kosten naar soort slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 96.32%
Overige bedrijfsopbrengsten 3.68%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 40.35%
Bruto marge 59.65%
Personeelkosten 24.71%
Verkoopkosten 0.56%
Huisvestingskosten 1.20%
Kosten Apparatuur en Inventaris 5.31%
Kosten energieverbruik 1.36%
Kosten vervoermiddelen 3.92%
Communicatiekosten 0.27%
Afschrijvingen 4.30%
Kosten van overige diensten 1.63%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.72%
Bedrijfsresultaat 13.64%

Trend bedrijfsresultaat slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 390 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 9.010.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 157.8. Dat betekent dat de omzet in 2021 57.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 13.7% hoger.

Trend aantal bedrijven slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Trend omzet slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor