Branchecijfers Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 11.49% in 2014 naar 11.13% in 2015

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren (431)

Branchecijfers Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren: Omzet

Ontwikkeling van de omzet (indexcijfers)

In onderstaande grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2010 tot en met 2017 voor de branche Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren aan. Het gaat om indexcijfers per kwartaal ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet in 2010 (basis). Zo ziet u dat in het tweede kwartaal van 2017 is de omzet index 121.7 is. Dat betekent dat de omzet in het tweede kwartaal 21.7% hoger was dan de gemiddelde kwartaalomzet in 2010. Maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor (2016) is de omzet 6.29% hoger. De zwarte lijn geeft de index weer voor het gehele jaar ten opzichte van 2010. Door met uw muis over de grafiek bewegen, ziet u de precieze indexcijfers.Trend winst en kosten voor Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

De branche Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren valt onder de sector Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Branchecijfers exploitatie Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren: Winst

In de grafiek onder ziet u de trend van het bedrijfsresultaat voor de branche Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren. Zoals uit de grafiek blijkt is het gemiddelde bedrijfsresultaat gedaald van 11.49% in 2014 naar 11.13% in 2015.Laatst beschikbare cijfers slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

Voor de laatste cijfers gebruikt u de Excel bedrijfstakdatabase. Deze is gebaseerd op laatst beschikbare en verrijkte CBS gegevens. Naast slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren bevat het ook alle andere branches inclusief onderliggende bedrijfstakken.

Branchecijfers Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren: Kostenstructuur in 2015

In de tabel onder staan de aandelen per kostensoort als percentage van de omzet. De grootste kostenpost voor Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren wordt gevormd door kostenpost 'Kosten omzet' (41.4%) gevolgd door 'Personeel' (25.3%) en daarna 'Kosten vervoermiddelen' (4.7%). De gemiddelde winstmarge Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren is 58.63%. Gemiddeld wordt een bedrijfsresultaat behaald van 11.13% van de omzet.

Kostensoort % omzet
Omzet 100%
Kosten Omzet 41.37%
Bruto Marge 58.63%
Personeel 25.30%
Verkoopkosten 0.72%
Huisvestingskosten 1.62%
Kosten apparatuur en inventaris 4.58%
Kosten energieverbruik 1.65%
Kosten vervoermiddelen 4.72%
Communicatiekosten 0.38%
Afschrijvingen 4.31%
Kosten van overige diensten 1.52%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 2.69%
Bedrijfsresultaat 11.13%

Branchecijfers Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren in het jaar 2015: verdeling van kosten naar soort

In het taartdiagram onder treft u de kostensoorten aan als percentage van de totale kosten in plaats van als percentage van de omzet.

Trendcijfers branche Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

In de grafiek onder ziet u de trendcijfers voor omzet, kosten en het bedrijfsresultaat voor de gehele branche Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren. Het bedrijfsresultaat is weer uitgedrukt als percentage van de omzet.
branchecijfers Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
Behoefte aan meer (recente) cijfers? Voor de laatste cijfers en meer uitgebreide informatie hebben we de Excel bedrijfstakdatabase ontwikkeld. Hierin staan ook alle andere branches en de onderliggende bedrijfstakken. Klik hier voor meer informatie in de winkel. Na aanschaf kunt u deze direct downloaden.