Brancheinformatie en cijfers primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

440 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
9.77% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout (SBI code: 16.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers primaire houtbewerking en verduurzamen van hout en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

De branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.1%), Personeel (16.5%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor primaire houtbewerking en verduurzamen van hout.
start vergelijking

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Trends

Houtbewerking heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig worden er nieuwe technieken toegepast zoals CNC-bewerking, automatische lasersnijsystemen en 3D-printen. Bovendien lopen de kosten van automatisering opnieuw terug, dus bedrijven kiezen vaker voor deze nieuwe technieken. Daarnaast zijn er veel meer mogelijkheden voor bedrijven om zichzelf te specialiseren door op maat gemaakt en/of innovatief houtwerk. Ook milieu-eisen, met name het beperken van de hoeveelheid reststof die tijdens het bewerken van hout wordt geproduceerd, moeten steeds meer in acht worden genomen. Dit zijn allemaal factoren waar bedrijven in deze sector rekening mee moeten houden.

Bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout tussen 2009 en 2017 is gestegen met 7.12% procentpunt naar 9.77%. Hierbij wordt in de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout gemiddeld een bruto marge van 44.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.8% naar 9.8%.

Kosten naar soort primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 98.1% 98.4% 100.0% 100.5%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.9% 1.6% 0.0% -0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 60.7% 59.9% 58.7% 55.1%
Bruto marge 39.3% 40.1% 41.3% 44.9%
  - Bruto Loon   10.7%   10.4%   11.2%   11.5%
  - Sociale lasten   4.1%   4.4%   4.9%   5.0%
  - Pensioenpremies   1.1%   0.8%   1.0%   1.0%
  - Overig   1.6%   2.1%   2.1%   2.3%
Personeelkosten Totaal 14.8% 14.8% 16.1% 16.5%
Verkoopkosten 1.1% 1.3% 1.3% 1.0%
Huisvestingskosten 1.6% 1.8% 2.3% 3.0%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.6% 2.3% 2.3% 2.5%
Kosten energieverbruik 1.6% 1.6% 1.3% 1.3%
Kosten vervoermiddelen 1.1% 1.0% 2.1% 2.8%
Communicatiekosten 0.3% 0.5% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 3.3% 3.1% 2.9% 3.0%
Kosten van overige diensten 1.4% 1.3% 1.0% 1.0%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.1% 3.9% 3.9% 3.8%
Bedrijfsresultaat 8.2% 8.3% 7.8% 9.8%

Trend bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Trend aantal bedrijven primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven primaire houtbewerking en verduurzamen van hout geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 185 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 440.