Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

475 BEDRIJVEN
KW2 2024
10.46% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
KW1 2024

Branchecijfers primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout (SBI code: 16.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

De branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout valt onder de sector primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (58.1%), Personeel (16.1%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor primaire houtbewerking en verduurzamen van hout.
start vergelijking

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Trends

Houtbewerking heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig worden er nieuwe technieken toegepast zoals CNC-bewerking, automatische lasersnijsystemen en 3D-printen. Bovendien lopen de kosten van automatisering opnieuw terug, dus bedrijven kiezen vaker voor deze nieuwe technieken. Daarnaast zijn er veel meer mogelijkheden voor bedrijven om zichzelf te specialiseren door op maat gemaakt en/of innovatief houtwerk. Ook milieu-eisen, met name het beperken van de hoeveelheid reststof die tijdens het bewerken van hout wordt geproduceerd, moeten steeds meer in acht worden genomen. Dit zijn allemaal factoren waar bedrijven in deze sector rekening mee moeten houden.

Bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout tussen 2009 en 2019 is gestegen met 7.81% procentpunt naar 10.46%. Hierbij wordt in de branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout gemiddeld een bruto marge van 41.9% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.7% naar 10.5%.

Kosten per categorie branche primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 100.0% 100.5% 100.2% 98.4%
Overige opbrengsten 0.0% -0.5% -0.2% 1.6%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 58.7% 55.1% 55.1% 58.1%
Bruto marge 41.3% 44.9% 44.9% 41.9%
  - Bruto Loon   11.2%   11.5%   10.9%   11.5%
  - Sociale lasten   1.8%   1.8%   1.6%   1.8%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.0%   0.9%   1.0%
  - Overig   2.1%   2.3%   1.9%   1.8%
Personeelkosten Totaal 16.1% 16.5% 15.3% 16.1%
Verkoopkosten 1.3% 1.0% 1.2% 0.6%
Huisvestingskosten 2.3% 3.0% 4.2% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 2.5% 1.9% 2.0%
Energieverbruik 1.3% 1.3% 1.2% 1.2%
Vervoermiddelen 2.1% 2.8% 2.8% 1.0%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.9% 3.0% 3.7% 3.2%
Overige diensten 1.0% 1.0% 0.9% 1.4%
Overige bedrijfskosten 3.9% 3.8% 2.8% 3.0%
Bedrijfsresultaat 7.8% 9.8% 10.7% 10.5%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers primaire houtbewerking en verduurzamen van hout, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Trend aantal bedrijven primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven primaire houtbewerking en verduurzamen van hout geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 215 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 475.