Brancheinformatie en cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.650 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
JULY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.47% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meub
KW02 - 2023

Laatst beschikbare cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Branchecijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (SBI code: 16). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

De branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.6%), Personeel (20.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels).
start vergelijking

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) Trends

De primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk staat onder druk door de toenemende wereldwijde concurrentie. Daardoor is er meer behoefte aan energiezuinig bedrijven die koolstofarme materialen kunnen verwerken. Er wordt ook steeds meer prespectief gewerkt aan innovatieve producten met toegevoegde waarde. Daarnaast wordt de kopzorg gegeven voor het duurzamer omgaan met de beschikbare houtbronnen. Ondernemers moeten hier rekening mee houden om hun bedrijf sterk in de markt te zetten.

Bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.73% procentpunt naar 10.47%. Hierbij wordt in de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 46.4% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 9.5% naar 10.5%.

Kosten per categorie branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.3% 99.3% 99.3% 98.8%
Overige opbrengsten 0.7% 0.7% 0.7% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.6% 54.3% 54.7% 53.6%
Bruto marge 45.4% 45.7% 45.3% 46.4%
  - Bruto Loon   15.4%   15.3%   13.6%   13.5%
  - Sociale lasten   2.7%   2.7%   2.3%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.7%   1.7%   1.1%   1.1%
  - Overig   3.3%   3.4%   3.2%   3.6%
Personeelkosten Totaal 23.0% 23.1% 20.2% 20.4%
Verkoopkosten 0.9% 0.9% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.7% 2.8% 2.6% 2.6%
Apparatuur en Inventaris 1.7% 2.0% 2.1% 2.2%
Energieverbruik 1.4% 1.4% 1.2% 1.1%
Vervoermiddelen 1.2% 1.2% 1.3% 1.4%
Communicatiekosten 0.4% 0.4% 0.2% 0.3%
Afschrijvingen 3.1% 2.9% 2.5% 2.4%
Overige diensten 2.3% 2.3% 1.7% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.0% 3.1% 3.0%
Bedrijfsresultaat 5.5% 5.8% 9.5% 10.5%

Laatst beschikbare cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Trend aantal bedrijven primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.445 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 3.650.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 164. Dat betekent dat de omzet in 2022 64% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 16% hoger.

Trend omzet primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (indexcijfers)

MenuZoek bedrijfstak en cijfersOndernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Downloads voor ledenBranches onder primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Primaire houtbewerking en verduurzamen van houtVervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)Meer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten