Brancheinformatie en cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.220 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
11.10% OMZETGROEI
MARCH 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
10.74% WINST (% OMZET)
2018

Branchecijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (SBI code: 16). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

De branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2018. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.4%), Personeel (19.7%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.1%).

Bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) tussen 2009 en 2018 is gestegen met 4.00% procentpunt naar 10.74%. Hierbij wordt in de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 45.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2017) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.5% naar 10.7%.

Kosten naar soort primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
Let op: cijfers 2018 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.79%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.21%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 54.41%
Bruto marge 45.59%
Personeelkosten 19.70%
Verkoopkosten 0.92%
Huisvestingskosten 2.56%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.81%
Kosten energieverbruik 0.98%
Kosten vervoermiddelen 1.38%
Communicatiekosten 0.23%
Afschrijvingen 2.51%
Kosten van overige diensten 1.64%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.11%
Bedrijfsresultaat 10.74%

Trend bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 67 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 3.220.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2021 voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2021 was de omzetindex 140.9. Dat betekent dat de omzet in 2021 40.9% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 14.2% hoger.

Trend aantal bedrijven primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Trend omzet primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (indexcijfers)

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor