Brancheinformatie en cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

3.700 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.30% OMZETGROEI
JULY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
12.23% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meub
KW1 2024

Branchecijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (SBI code: 16). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

De branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.0%), Personeel (19.6%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels).
start vergelijking

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) Trends

De primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk staat onder druk door de toenemende wereldwijde concurrentie. Daardoor is er meer behoefte aan energiezuinig bedrijven die koolstofarme materialen kunnen verwerken. Er wordt ook steeds meer prespectief gewerkt aan innovatieve producten met toegevoegde waarde. Daarnaast wordt de kopzorg gegeven voor het duurzamer omgaan met de beschikbare houtbronnen. Ondernemers moeten hier rekening mee houden om hun bedrijf sterk in de markt te zetten.

Bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 5.48% procentpunt naar 12.23%. Hierbij wordt in de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) gemiddeld een bruto marge van 46.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 10.7% naar 12.2%.

Kosten per categorie branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.3% 98.8% 98.8% 98.9%
Overige opbrengsten 0.7% 1.2% 1.2% 1.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 54.7% 53.6% 54.4% 54.0%
Bruto marge 45.3% 46.4% 45.6% 46.0%
  - Bruto Loon   13.6%   13.5%   13.0%   12.7%
  - Sociale lasten   2.3%   2.3%   2.2%   2.2%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.1%   1.0%   1.1%
  - Overig   3.2%   3.6%   3.6%   3.7%
Personeelkosten Totaal 20.2% 20.4% 19.7% 19.6%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.6% 2.6% 2.6% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 2.1% 2.2% 1.8% 1.8%
Energieverbruik 1.2% 1.1% 1.0% 0.9%
Vervoermiddelen 1.3% 1.4% 1.4% 1.1%
Communicatiekosten 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.5% 2.4% 2.5% 2.5%
Overige diensten 1.7% 1.7% 1.6% 1.7%
Overige bedrijfskosten 3.1% 3.0% 3.1% 2.8%
Bedrijfsresultaat 9.5% 10.5% 10.7% 12.2%

Laatste cijfers primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Trend aantal bedrijven primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 1.445 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 3.700.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 166.3. Dat betekent dat de omzet in 2023 66.3% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 1.3% hoger.

Trend omzet primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Downloads voor ledenBranches onder primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Primaire houtbewerking en verduurzamen van houtVervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)Meer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten