Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van communicatieapparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

115 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
0.67% WINST (% OMZET)
2013

Branchecijfers vervaardiging van communicatieapparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van communicatieapparatuur (SBI code: 26.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van communicatieapparatuur en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van communicatieapparatuur
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van communicatieapparatuur

De branche vervaardiging van communicatieapparatuur valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van communicatieapparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.5%), Personeel (25.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (8.4%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van communicatieapparatuur.
start vergelijking

Vervaardiging van communicatieapparatuur Trends

De verkoop van communicatieapparatuur als smartphones, laptops en tablets is de afgelopen jaren enorm toegenomen, waardoor Producent Communicatie Apparaten steeds meer vraag ondervindt. Ondernemers moeten hier rekening mee houden bij hun bedrijf en mogelijk hun producten en diensten beter aanpassen aan deze vraag. Daarnaast is de concurrentie steeds groter, waardoor ondernemers steeds gefocust moeten blijven op kwaliteit en service. Daarnaast is ook bewezen dat technologische innovaties en een goede online strategie cruciaal zijn voor het succes binnen deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van communicatieapparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van communicatieapparatuur tussen 2009 en 2013 is gestegen met 2.93% procentpunt naar 0.67%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van communicatieapparatuur gemiddeld een bruto marge van 45.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2012) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.3% naar 0.7%.

Kosten naar soort vervaardiging van communicatieapparatuur
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 t/m 2013
Netto omzet 97.9% 98.6% 100.4% 99.7%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.1% 1.4% -0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.0% 47.1% 43.4% 54.5%
Bruto marge 50.0% 52.9% 56.6% 45.5%
  - Bruto Loon   20.3%   20.1%   17.4%   18.4%
  - Sociale lasten   9.0%   9.6%   8.5%   7.4%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.0%   1.8%   2.0%
  - Overig   4.8%   4.8%   4.6%   2.7%
Personeelkosten Totaal 29.3% 29.7% 26.0% 25.8%
Verkoopkosten 2.8% 3.8% 2.8% 2.7%
Huisvestingskosten 2.1% 1.7% 1.4% 1.7%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.7% 1.0% 0.4% 0.3%
Kosten energieverbruik 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%
Kosten vervoermiddelen 1.4% 1.7% 1.1% 1.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.7% 0.7% 0.3%
Afschrijvingen 3.4% 2.7% 3.6% 1.3%
Kosten van overige diensten 3.8% 2.4% 2.1% 2.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.1% 6.1% 8.9% 8.0%
Bedrijfsresultaat 1.7% 2.7% 9.3% 0.7%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van communicatieapparatuur

Trend aantal bedrijven vervaardiging van communicatieapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van communicatieapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 25 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 115.