Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van consumentenelektronica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

230 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
5.51% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van consumentenelektronica
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van consumentenelektronica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van consumentenelektronica (SBI code: 26.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van consumentenelektronica

De branche vervaardiging van consumentenelektronica valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van consumentenelektronica in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.4%), Personeel (15.2%) en Kosten van overige diensten (8.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van consumentenelektronica.
start vergelijking

Vervaardiging van consumentenelektronica Trends

De producent consumentenelektronica ontwikkelt zich steeds verder in rap tempo. Om mee te kunnen met de modernisering en veranderende markt, moeten bedrijven hierin snel handelen. De technische snufjes op de apparaten worden steeds geavanceerder en daarom is innovatie heel belangrijk. Verder wordt er steeds meer gefocust op duurzame en milieuvriendelijke producten. Bedrijven moeten hier primair rekening mee houden wanneer er nieuwe producten worden ontwikkeld. Ook speelt verkoop door webwinkels een grote rol in deze ontwikkelingen, waardoor bedrijven middels duidelijke presentatie hun producten goed moeten vermarkten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van consumentenelektronica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van consumentenelektronica tussen 2009 en 2015 is gedaald met 2.42% procentpunt naar 5.51%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van consumentenelektronica gemiddeld een bruto marge van 40.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.1% naar 5.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van consumentenelektronica
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2016
Netto omzet 99.6% 100.0% 99.6% 99.6%
Overige opbrengsten 0.4% 0.0% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.5% 62.9% 59.5% 59.4%
Bruto marge 40.5% 37.1% 40.5% 40.6%
  - Bruto Loon   9.1%   9.4%   10.0%   9.4%
  - Sociale lasten   1.4%   1.3%   1.0%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.0%   1.0%   0.8%
  - Overig   2.5%   2.3%   3.1%   3.5%
Personeelkosten Totaal 13.8% 14.0% 15.2% 15.2%
Verkoopkosten 1.6% 1.3% 1.2% 0.8%
Huisvestingskosten 1.2% 1.5% 1.2% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.5% 0.6% 0.2%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.4% 0.2%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.5% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.7% 1.0% 0.8% 0.8%
Overige diensten 3.9% 4.1% 7.3% 8.7%
Overige bedrijfskosten 11.4% 10.3% 10.2% 7.5%
Bedrijfsresultaat 6.5% 3.7% 3.1% 5.5%

Laatste cijfers vervaardiging van consumentenelektronica en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van consumentenelektronica
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van consumentenelektronica

Trend aantal bedrijven vervaardiging van consumentenelektronica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van consumentenelektronica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 60 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 230.