Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van consumentenelektronica

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

220 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
5.51% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van consumentenelektronica

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van consumentenelektronica (SBI code: 26.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van consumentenelektronica en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van consumentenelektronica
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van consumentenelektronica

De branche vervaardiging van consumentenelektronica valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van consumentenelektronica zijn respectievelijk: Kosten omzet (59.4%), Personeel (15.2%) en Kosten van overige diensten (8.7%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van consumentenelektronica.
start vergelijking

Vervaardiging van consumentenelektronica Trends

De producent consumentenelektronica ontwikkelt zich steeds verder in rap tempo. Om mee te kunnen met de modernisering en veranderende markt, moeten bedrijven hierin snel handelen. De technische snufjes op de apparaten worden steeds geavanceerder en daarom is innovatie heel belangrijk. Verder wordt er steeds meer gefocust op duurzame en milieuvriendelijke producten. Bedrijven moeten hier primair rekening mee houden wanneer er nieuwe producten worden ontwikkeld. Ook speelt verkoop door webwinkels een grote rol in deze ontwikkelingen, waardoor bedrijven middels duidelijke presentatie hun producten goed moeten vermarkten.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van consumentenelektronica

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van consumentenelektronica tussen 2009 en 2015 is gedaald met 2.42% procentpunt naar 5.51%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van consumentenelektronica gemiddeld een bruto marge van 40.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.1% naar 5.5%.

Kosten naar soort vervaardiging van consumentenelektronica
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 99.6% 100.0% 99.6% 99.6%
Overige bedrijfsopbrengsten 0.4% 0.0% 0.4% 0.4%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 59.5% 62.9% 59.5% 59.4%
Bruto marge 40.5% 37.1% 40.5% 40.6%
  - Bruto Loon   9.1%   9.4%   10.0%   9.4%
  - Sociale lasten   4.7%   4.6%   5.2%   5.7%
  - Pensioenpremies   0.9%   1.0%   1.0%   0.8%
  - Overig   2.5%   2.3%   3.1%   3.5%
Personeelkosten Totaal 13.8% 14.0% 15.2% 15.2%
Verkoopkosten 1.6% 1.3% 1.2% 0.8%
Huisvestingskosten 1.2% 1.5% 1.2% 1.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.2% 0.5% 0.6% 0.2%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.4% 0.2%
Kosten vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
Communicatiekosten 0.5% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 0.7% 1.0% 0.8% 0.8%
Kosten van overige diensten 3.9% 4.1% 7.3% 8.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 11.4% 10.3% 10.2% 7.5%
Bedrijfsresultaat 6.5% 3.7% 3.1% 5.5%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van consumentenelektronica

Trend aantal bedrijven vervaardiging van consumentenelektronica

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van consumentenelektronica geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 50 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 220.