Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.590 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.90% OMZETGROEI
AUGUST 2022 T.O.V. VOORGAAND JAAR
3.52% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (SBI code: 26). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

De branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Heeft u Premium toegang? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur zijn respectievelijk: Kosten omzet (42.4%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (41.3%) en Personeel (5.9%).

Ontwikkelingen Energiekosten

In 2020 zijn de gemiddelde energiekosten voor vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 0.13% van de omzet. Met rond 5 maal hogere energieprijzen in 2022 (i.v.m. 2020) zullen de gemiddelde energiekosten aanzienlijk toenemen naarmate bestaande contracten eindigen en het bedrijfsresultaat drukken.

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.26% procentpunt naar 3.52%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur gemiddeld een bruto marge van 57.6% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 3.9% naar 3.5%.

Kosten naar soort vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
Let op: cijfers 2017 - inloggen voor recentere cijfers (word lid)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.82%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.18%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 42.35%
Bruto marge 57.65%
  - Bruto Loon   4.00%
  - Premie & Pensioen   1.00%
  - Andere Sociale lasten   0.04%
  - Overig   + 0.89%
Personeelkosten Totaal 5.93%
Verkoopkosten 1.39%
Huisvestingskosten 0.32%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.23%
Kosten energieverbruik 0.08%
Kosten vervoermiddelen 0.10%
Communicatiekosten 0.09%
Afschrijvingen 1.40%
Kosten van overige diensten 3.31%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 41.28%
Bedrijfsresultaat 3.52%
bedrijfstakinformatie excel

Toegang tot laatste cijfers en tools?

Met premium toegang krijgt u toegang tot de laatste cijfers vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur en een uitgebreidere set aan tools, speciaal ontworpen voor ondernemers, starters en bedrijfsadviseurs. De tools helpen u bij het analyseren van de financiële bedrijfsprestaties en bieden inzichten om uw strategie te optimaliseren.

  • Online toegang tot de meest recente cijfers en data vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur en andere sectoren
  • Interactieve Excel bedrijfstakdatabase met alle benodigde gegevens en een dashboard
  • Vergelijk uw bedrijf met het gemiddelde in de branche en bewaar deze gegevens
  • Download onze Firmfocus tools en templates om u te helpen bij het maken van beslissingen
  • Premium toegang wordt nooit automatisch verlengd

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Trend aantal bedrijven vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 250 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 1.590.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2016 voor de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2016 was de omzetindex 94.3. Dat betekent dat de omzet in 2016 5.7% lager was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 5.7% lager.

Trend omzet vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (indexcijfers)

Menu   Informatie Premium toegang   Zoek bedrijfstak en cijfers   Vragen? Gebruik het contactformulier.   Direct contact? App ons!   Brancheportal vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur   Downloads voor ledenBranchecijfers IndustrieBranchedashboard industrie10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfBranches onder vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektronische componenten en printplatenvervaardiging van computers en randapparatuurvervaardiging van communicatieapparatuurvervaardiging van consumentenelektronicavervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerkenvervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuurvervaardiging van optische instrumenten en apparatuurvervaardiging van informatiedragersBranches onder industrievervaardiging van voedingsmiddelenvervaardiging van drankenvervaardiging van tabaksproductenvervaardiging van textielvervaardiging van kledingvervaardiging van leer, lederwaren en schoenenprimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarendrukkerijen, reproductie van opgenomen mediavervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingvervaardiging van chemische productenvervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenvervaardiging van producten van rubber en kunststofvervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenvervaardiging van metalen in primaire vormvervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurvervaardiging van elektrische apparatuurvervaardiging van overige machines en apparatenvervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersvervaardiging van overige transportmiddelenvervaardiging van meubelsvervaardiging van overige goederenreparatie en installatie van machines en apparaten