Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van computers en randapparatuur

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

260 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.19% WINST (% OMZET)
2013
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van computers en randapparatuur
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van computers en randapparatuur

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van computers en randapparatuur (SBI code: 26.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van computers en randapparatuur

De branche vervaardiging van computers en randapparatuur valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2013. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van computers en randapparatuur in 2013 zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.3%), Niet eerder genoemde bedrijfskosten (7.6%) en Personeel (6.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van computers en randapparatuur.
start vergelijking

Vervaardiging van computers en randapparatuur Trends

De vervaardiging van computers en randapparatuur is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er zijn steeds nieuwere technologieën beschikbaar, waardoor consumenten steeds meer behoefte hebben aan de modernste producten. Daarenboven is de concurrentie op dit moment zeer groot, waardoor merken zich steeds meer moeten onderscheiden door bijvoorbeeld een betere service en garanties. Tegelijkertijd neemt de druk op het milieu toe, waardoor fabrikanten steeds energiezuinigere producten moeten maken. Ook zijn er steeds meer publicaties over veiligheid, waardoor producenten steeds veiliger producten op de markt moeten brengen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van computers en randapparatuur

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van computers en randapparatuur tussen 2013 en2013 gelijk gebleven is op 7.19% procent van de omzet. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van computers en randapparatuur gemiddeld een bruto marge van 29.7% behaald.

Winst

Het gemiddeld bedrijfsresultaat in 2013 is 7.19%. Hieronder vindt u meer informatie over winst en samenstelling kosten voor de branche vervaardiging van computers en randapparatuur.

Kosten per categorie branche vervaardiging van computers en randapparatuur
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2010 2011 2012 2013 2013
Netto omzet 99.4%
Overige opbrengsten 0.6%
Totale omzet 100.0%
Kosten van de omzet 70.3%
Bruto marge NB NB NB 29.7%
  - Bruto Loon   0.0%   0.0%   0.0%   4.6%
  - Sociale lasten   0.0%   0.0%   0.0%   1.0%
  - Pensioenpremies   0.0%   0.0%   0.0%   0.2%
  - Overig   0.0%   0.0%   0.0%   1.0%
Personeelkosten Totaal 6.8%
Verkoopkosten 0.6%
Huisvestingskosten 1.8%
Apparatuur en Inventaris 0.2%
Energieverbruik 0.2%
Vervoermiddelen 0.4%
Communicatiekosten 0.2%
Afschrijvingen 0.4%
Overige diensten 4.8%
Overige bedrijfskosten 7.2%
Bedrijfsresultaat 7.2%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van computers en randapparatuur, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van computers en randapparatuur
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van computers en randapparatuur

Trend aantal bedrijven vervaardiging van computers en randapparatuur

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van computers en randapparatuur geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 65 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 260.