Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

510 BEDRIJVEN
KW02 - 2022
4.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken (SBI code: 26.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

De branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Het betreft cijfers over het jaar 2017. Meldt u zich eerst aan voor de laatste cijfers (meer informatie) en/of maak gebruik van de Excel bedrijfstakdatabase.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.7%), Personeel (28.1%) en Afschrijvingen (5.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken.
start vergelijking

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.11% procentpunt naar 4.27%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken gemiddeld een bruto marge van 50.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.2% naar 4.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
Let op: cijfers 2017 - recentere cijfers beschikbaar

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 98.29%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.71%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 49.72%
Bruto marge 50.28%
Personeelkosten 28.14%
Verkoopkosten 1.71%
Huisvestingskosten 1.41%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.49%
Kosten energieverbruik 0.36%
Kosten vervoermiddelen 0.62%
Communicatiekosten 0.23%
Afschrijvingen 5.88%
Kosten van overige diensten 2.73%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 4.40%
Bedrijfsresultaat 4.27%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken


Voor de laatste cijfers kunt u gebruik maken van onze Excel bedrijfstakdatabase of het lidmaatschap.

De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik en bevat vrijwel alle bedrijfstakken. Als lid kunt u altijd de laatste versie downloaden. U kunt deze echter ook los aanschaffen.

Meer informatie:

  Excel Bedrijfstak Database   Online Premium Toegang

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 6 bedrijven per jaar.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 510.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor