Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

550 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
4.27% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken (SBI code: 26.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

De branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.7%), Personeel (28.1%) en Afschrijvingen (5.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken.
start vergelijking

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken Trends

Er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak producent meetapparaten en uurwerken waar ondernemers rekening mee moeten houden. Er wordt veel geïnvesteerd in technologische innovatie, waardoor de productlijnen kunnen worden uitgebreid en klanten worden voorzien van betere producten. Er is concurrentie op de markt, waardoor ondernemers moeten blijven investeren in innovatie en vernieuwende technologieën om voorop te blijven lopen in de markt. Er wordt verder ook steeds creatiever geadverteerd, waardoor ondernemers slimmer naar hun doelgroepen moeten kijken en hier op moeten inspelen. Dit zorgt ervoor dat de markt voor deze innovatieve producten blijft groeien.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.11% procentpunt naar 4.27%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken gemiddeld een bruto marge van 50.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.2% naar 4.3%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.0% 98.0% 98.2% 98.3%
Overige opbrengsten 1.0% 2.0% 1.8% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.2% 48.8% 49.1% 49.7%
Bruto marge 52.8% 51.2% 50.9% 50.3%
  - Bruto Loon   20.7%   19.8%   20.3%   18.8%
  - Sociale lasten   3.1%   2.8%   3.0%   2.9%
  - Pensioenpremies   2.0%   2.2%   2.2%   2.0%
  - Overig   4.1%   4.0%   4.7%   4.5%
Personeelkosten Totaal 29.9% 28.8% 30.3% 28.1%
Verkoopkosten 1.9% 1.9% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 2.4% 2.3% 5.9%
Overige diensten 2.9% 2.8% 3.0% 2.7%
Overige bedrijfskosten 3.7% 4.1% 3.8% 4.4%
Bedrijfsresultaat 8.5% 7.8% 6.2% 4.3%

Laatste cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 125 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 550.