Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

565 BEDRIJVEN
KW2 2024
8.53% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken (SBI code: 26.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

De branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (52.7%), Personeel (26.9%) en Kosten van overige diensten (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken.
start vergelijking

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken Trends

Er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak producent meetapparaten en uurwerken waar ondernemers rekening mee moeten houden. Er wordt veel geïnvesteerd in technologische innovatie, waardoor de productlijnen kunnen worden uitgebreid en klanten worden voorzien van betere producten. Er is concurrentie op de markt, waardoor ondernemers moeten blijven investeren in innovatie en vernieuwende technologieën om voorop te blijven lopen in de markt. Er wordt verder ook steeds creatiever geadverteerd, waardoor ondernemers slimmer naar hun doelgroepen moeten kijken en hier op moeten inspelen. Dit zorgt ervoor dat de markt voor deze innovatieve producten blijft groeien.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.16% procentpunt naar 8.53%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken gemiddeld een bruto marge van 47.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 9.3% naar 8.5%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.2% 98.3% 93.9% 91.3%
Overige opbrengsten 1.8% 1.7% 6.1% 8.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 49.1% 49.7% 49.9% 52.7%
Bruto marge 50.9% 50.3% 50.1% 47.3%
  - Bruto Loon   20.3%   18.8%   18.0%   18.5%
  - Sociale lasten   3.0%   2.9%   2.8%   2.9%
  - Pensioenpremies   2.2%   2.0%   1.9%   1.9%
  - Overig   4.7%   4.5%   4.3%   3.7%
Personeelkosten Totaal 30.3% 28.1% 27.1% 26.9%
Verkoopkosten 1.8% 1.7% 1.5% 1.5%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.3% 1.4%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%
Communicatiekosten 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.3% 5.9% 1.7% 1.7%
Overige diensten 3.0% 2.7% 2.8% 2.8%
Overige bedrijfskosten 3.8% 4.4% 4.7% 2.6%
Bedrijfsresultaat 6.2% 4.3% 9.3% 8.5%

Toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken, tools en artikelen?

Optimaliseer uw bedrijfsprestaties en maak gebruik van onze laatst beschikbare branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 125 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 565.