Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

510 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
4.27% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken (SBI code: 26.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

De branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken valt onder de sector vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.7%), Personeel (28.1%) en Afschrijvingen (5.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken.
start vergelijking

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken Trends

Er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak producent meetapparaten en uurwerken waar ondernemers rekening mee moeten houden. Er wordt veel geïnvesteerd in technologische innovatie, waardoor de productlijnen kunnen worden uitgebreid en klanten worden voorzien van betere producten. Er is concurrentie op de markt, waardoor ondernemers moeten blijven investeren in innovatie en vernieuwende technologieën om voorop te blijven lopen in de markt. Er wordt verder ook steeds creatiever geadverteerd, waardoor ondernemers slimmer naar hun doelgroepen moeten kijken en hier op moeten inspelen. Dit zorgt ervoor dat de markt voor deze innovatieve producten blijft groeien.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken tussen 2009 en 2017 is gedaald met 2.11% procentpunt naar 4.27%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken gemiddeld een bruto marge van 50.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.2% naar 4.3%.

Kosten naar soort vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 99.0% 98.0% 98.2% 98.3%
Overige bedrijfsopbrengsten 1.0% 2.0% 1.8% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 47.2% 48.8% 49.1% 49.7%
Bruto marge 52.8% 51.2% 50.9% 50.3%
  - Bruto Loon   20.7%   19.8%   20.3%   18.8%
  - Sociale lasten   9.2%   9.0%   10.0%   9.4%
  - Pensioenpremies   2.0%   2.2%   2.2%   2.0%
  - Overig   4.1%   4.0%   4.7%   4.5%
Personeelkosten Totaal 29.9% 28.8% 30.3% 28.1%
Verkoopkosten 1.9% 1.9% 1.8% 1.7%
Huisvestingskosten 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
Kosten Apparatuur en Inventaris 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
Kosten energieverbruik 0.4% 0.3% 0.4% 0.4%
Kosten vervoermiddelen 0.8% 0.7% 0.7% 0.6%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
Afschrijvingen 2.4% 2.4% 2.3% 5.9%
Kosten van overige diensten 2.9% 2.8% 3.0% 2.7%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.7% 4.1% 3.8% 4.4%
Bedrijfsresultaat 8.5% 7.8% 6.2% 4.3%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Trend aantal bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 85 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 510.