Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

5 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) (SBI code: 25.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (SBI code: 25).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (SBI code: 25).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van producten van metaal (25) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Trends

De vervaardiging van stoomketels heeft in de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Zo worden er steeds vaker ketels gemaakt met lage drukken, waardoor ze meer geschikt worden voor kleinere installaties. Daarnaast zijn er ook aanpassingen gemaakt aan het ontwerp van de ketels om energieverbruik te verminderen en de flexibiliteit te vergroten. Daarnaast is de technologische ontwikkeling de afgelopen jaren zo ver gevorderd dat het nu mogelijk is om de condities omtrent druk, temperatuur en watervrijlating te monitoren, wat er voor zorgt dat de onderhoudskosten lager zijn. Ook is er meer focus op duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 5.