Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige producten van metaal

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

985 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
9.20% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige producten van metaal
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige producten van metaal

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige producten van metaal (SBI code: 25.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige producten van metaal

De branche vervaardiging van overige producten van metaal valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige producten van metaal zijn respectievelijk: Kosten omzet (54.3%), Personeel (20.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (4.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige producten van metaal.
start vergelijking

Vervaardiging van overige producten van metaal Trends

De overige producten van metaal vervaardiging is een bedrijfstak die steeds meer geautomatiseerd wordt. Bedrijven in deze sector moeten consequent investeringen doen in productiewerktuigen die geautomatiseerd zijn, zoals 3D-printers en computergestuurde lasersnijmachines. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de laatste technologische innovaties, waaronder robotica. Er is ook ruimte voor verduurzaming, bijvoorbeeld door energiezoekhulpmiddelen en grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en door energiebesparende technieken in te voeren. Ook moeten ondernemers rekening houden met regelmatige naleving van milieuregels en andere verordeningen op het gebied van veiligheid.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van metaal

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige producten van metaal tussen 2009 en 2017 is gestegen met 4.64% procentpunt naar 9.20%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige producten van metaal gemiddeld een bruto marge van 45.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 11.0% naar 9.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige producten van metaal
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 99.3% 98.7% 99.0% 97.9%
Overige opbrengsten 0.7% 1.3% 1.0% 2.1%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 55.9% 56.2% 52.0% 54.3%
Bruto marge 44.1% 43.8% 48.0% 45.7%
  - Bruto Loon   14.0%   14.2%   14.4%   13.5%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   2.4%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.3%   1.3%   1.0%
  - Overig   2.8%   2.9%   3.6%   3.5%
Personeelkosten Totaal 20.2% 20.7% 21.6% 20.3%
Verkoopkosten 1.1% 1.3% 1.0% 1.1%
Huisvestingskosten 1.7% 1.6% 1.7% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 2.3% 1.9% 1.9% 1.7%
Energieverbruik 1.2% 1.2% 1.1% 0.9%
Vervoermiddelen 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.8% 3.0% 3.3% 3.1%
Overige diensten 2.6% 2.5% 2.3% 2.5%
Overige bedrijfskosten 4.1% 4.3% 3.2% 4.1%
Bedrijfsresultaat 7.2% 6.4% 11.0% 9.2%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van overige producten van metaal

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van overige producten van metaal
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van metaal

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige producten van metaal

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige producten van metaal geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 985.