Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige producten van metaal

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

975 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.69% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige producten van metaal
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van overige producten van metaal

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige producten van metaal (SBI code: 25.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige producten van metaal

De branche vervaardiging van overige producten van metaal valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige producten van metaal in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (56.0%), Personeel (21.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.6%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige producten van metaal.
start vergelijking

Vervaardiging van overige producten van metaal Trends

De overige producten van metaal vervaardiging is een bedrijfstak die steeds meer geautomatiseerd wordt. Bedrijven in deze sector moeten consequent investeringen doen in productiewerktuigen die geautomatiseerd zijn, zoals 3D-printers en computergestuurde lasersnijmachines. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de laatste technologische innovaties, waaronder robotica. Er is ook ruimte voor verduurzaming, bijvoorbeeld door energiezoekhulpmiddelen en grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en door energiebesparende technieken in te voeren. Ook moeten ondernemers rekening houden met regelmatige naleving van milieuregels en andere verordeningen op het gebied van veiligheid.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van metaal

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige producten van metaal tussen 2009 en 2019 is gestegen met 3.13% procentpunt naar 7.69%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige producten van metaal gemiddeld een bruto marge van 44.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 8.4% naar 7.7%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige producten van metaal
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.0% 97.9% 99.6% 99.7%
Overige opbrengsten 1.0% 2.1% 0.4% 0.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 52.0% 54.3% 55.9% 56.0%
Bruto marge 48.0% 45.7% 44.1% 44.0%
  - Bruto Loon   14.4%   13.5%   13.4%   14.1%
  - Sociale lasten   2.4%   2.3%   2.3%   2.3%
  - Pensioenpremies   1.3%   1.0%   1.3%   1.3%
  - Overig   3.6%   3.5%   3.6%   3.7%
Personeelkosten Totaal 21.6% 20.3% 20.6% 21.4%
Verkoopkosten 1.0% 1.1% 1.0% 0.9%
Huisvestingskosten 1.7% 2.0% 1.8% 1.9%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.7% 1.6% 1.6%
Energieverbruik 1.1% 0.9% 1.0% 1.1%
Vervoermiddelen 0.7% 0.7% 0.7% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.3% 3.1% 3.2% 2.9%
Overige diensten 2.3% 2.5% 2.1% 2.1%
Overige bedrijfskosten 3.2% 4.1% 3.6% 3.7%
Bedrijfsresultaat 11.0% 9.2% 8.4% 7.7%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van overige producten van metaal?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van overige producten van metaal en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van overige producten van metaal
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige producten van metaal

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige producten van metaal

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige producten van metaal geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 95 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 975.