Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.990 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
8.18% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van metalen producten voor de bouw
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw (SBI code: 25.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van metalen producten voor de bouw

De branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw in 2021 zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.7%), Personeel (25.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van metalen producten voor de bouw.
start vergelijking

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw Trends

De bedrijfstak producent metalen bouwproducten heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De ontwikkeling van digitalisering en technologie heeft geleid tot een toename van de kwaliteit en precisie van metalen producten. Verder zijn er steeds meer milieubewuste oplossingen voor de productie en verwerking van metalen. Dit maakt het essentieel voor producenten om hun productie- en verwerkingsmethodes bij te houden en te verbeteren om hun producten aan de veranderende behoeften te laten voldoen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie is hiervoor essentieel, evenals het kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke materialen. Door deze ontwikkelingen kunnen producenten de kosten verlagen, de levertijd verkorten en de kwaliteit verbeteren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van metalen producten voor de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.12% procentpunt naar 8.18%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw gemiddeld een bruto marge van 46.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.6% naar 8.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers en prognose.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 100.1% 98.6% 98.9% 99.5%
Overige opbrengsten -0.1% 1.4% 1.1% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.0% 53.6% 54.5% 53.7%
Bruto marge 47.0% 46.4% 45.5% 46.3%
  - Bruto Loon   17.3%   16.9%   16.4%   16.5%
  - Sociale lasten   2.9%   2.7%   2.6%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.6%   1.6%   1.6%
  - Overig   4.8%   5.0%   4.5%   4.7%
Personeelkosten Totaal 26.8% 26.3% 25.2% 25.4%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.6% 2.3% 2.1% 2.2%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.3% 1.2% 1.2%
Energieverbruik 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Vervoermiddelen 1.1% 1.0% 0.9% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.3% 2.0% 2.1%
Overige diensten 1.6% 1.5% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.1% 3.1% 3.0%
Bedrijfsresultaat 5.7% 7.0% 7.6% 8.2%

Laatste cijfers vervaardiging van metalen producten voor de bouw en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van metalen producten voor de bouw
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van metalen producten voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 790 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 2.990.