Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

2.665 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
8.18% WINST (% OMZET)
2017

Branchecijfers vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw (SBI code: 25.1). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van metalen producten voor de bouw en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van metalen producten voor de bouw
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van metalen producten voor de bouw

De branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw zijn respectievelijk: Kosten omzet (53.7%), Personeel (25.4%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van metalen producten voor de bouw.
start vergelijking

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw Trends

De bedrijfstak producent metalen bouwproducten heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De ontwikkeling van digitalisering en technologie heeft geleid tot een toename van de kwaliteit en precisie van metalen producten. Verder zijn er steeds meer milieubewuste oplossingen voor de productie en verwerking van metalen. Dit maakt het essentieel voor producenten om hun productie- en verwerkingsmethodes bij te houden en te verbeteren om hun producten aan de veranderende behoeften te laten voldoen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie is hiervoor essentieel, evenals het kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke materialen. Door deze ontwikkelingen kunnen producenten de kosten verlagen, de levertijd verkorten en de kwaliteit verbeteren.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van metalen producten voor de bouw

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw tussen 2009 en 2017 is gestegen met 0.12% procentpunt naar 8.18%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van metalen producten voor de bouw gemiddeld een bruto marge van 46.3% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 7.6% naar 8.2%.

Kosten naar soort vervaardiging van metalen producten voor de bouw
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 t/m 2021
Netto omzet 100.1% 98.6% 98.9% 99.5%
Overige bedrijfsopbrengsten -0.1% 1.4% 1.1% 0.5%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 53.0% 53.6% 54.5% 53.7%
Bruto marge 47.0% 46.4% 45.5% 46.3%
  - Bruto Loon   17.3%   16.9%   16.4%   16.5%
  - Sociale lasten   9.5%   9.3%   8.7%   8.9%
  - Pensioenpremies   1.8%   1.6%   1.6%   1.6%
  - Overig   4.8%   5.0%   4.5%   4.7%
Personeelkosten Totaal 26.8% 26.3% 25.2% 25.4%
Verkoopkosten 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%
Huisvestingskosten 2.6% 2.3% 2.1% 2.2%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.3% 1.2% 1.2%
Kosten energieverbruik 0.7% 0.7% 0.7% 0.6%
Kosten vervoermiddelen 1.1% 1.0% 0.9% 1.0%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.6% 2.3% 2.0% 2.1%
Kosten van overige diensten 1.6% 1.5% 1.5% 1.5%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.5% 3.1% 3.1% 3.0%
Bedrijfsresultaat 5.7% 7.0% 7.6% 8.2%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Trend aantal bedrijven vervaardiging van metalen producten voor de bouw

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van metalen producten voor de bouw geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 465 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 2.665.