Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15.980 BEDRIJVEN
KW2 2024
1.90% OMZETGROEI
AUGUST 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
9.42% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (SBI code: 25). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

De branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (49.9%), Personeel (24.8%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (3.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten).
start vergelijking

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) Trends

In de bedrijfstak vervaardiging van producten van metaal is het belangrijk dat ondernemers op de hoogte zijn van de veranderingen in de markt. Het is belangrijk om technologieën te aan te schaffen om te zorgen voor efficiëntere productieprocessen en om zo het proces economisch te maken. Ook is het belangrijk om de klanten goed in de gaten te houden en te zorgen dat de producten aan de kwaliteitseisen voldoen. Verder wordt er steeds meer gebruik gemaakt van duurzame materialen wat ook een trend is waarmee rekening gehouden moet worden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) tussen 2009 en 2019 is gestegen met 2.01% procentpunt naar 9.42%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) gemiddeld een bruto marge van 50.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 10.1% naar 9.4%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 98.3% 99.0% 99.4% 99.0%
Overige opbrengsten 1.7% 1.0% 0.6% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 50.1% 50.1% 50.5% 49.9%
Bruto marge 49.9% 49.9% 49.5% 50.1%
  - Bruto Loon   16.3%   16.2%   15.7%   16.1%
  - Sociale lasten   2.6%   2.6%   2.6%   2.7%
  - Pensioenpremies   1.6%   1.5%   1.5%   1.6%
  - Overig   4.5%   4.6%   4.7%   4.4%
Personeelkosten Totaal 24.9% 24.8% 24.5% 24.8%
Verkoopkosten 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 2.2% 2.2% 2.1% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
Energieverbruik 1.0% 0.9% 0.9% 1.1%
Vervoermiddelen 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 2.8% 2.8% 2.8% 3.0%
Overige diensten 1.9% 1.8% 1.7% 1.9%
Overige bedrijfskosten 3.3% 3.6% 3.3% 3.8%
Bedrijfsresultaat 9.9% 9.8% 10.1% 9.4%

Laatste cijfers vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 6.755 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 15.980.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 132.6. Dat betekent dat de omzet in 2023 32.6% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 2.7% lager.

Trend omzet vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Downloads voor ledenBranches onder vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van metalen producten voor de bouwVervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarmingVervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)Vervaardiging van wapens en munitieSmeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgieOppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerkingVervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschapVervaardiging van overige producten van metaalMeer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten