Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

455 BEDRIJVEN
KW2 2024
7.06% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
KW1 2024

Branchecijfers smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie (SBI code: 25.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

De branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.9%), Personeel (23.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie.
start vergelijking

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Trends

In de sector smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, moeten ondernemers op langere termijn succesvol blijven, vooral rekening houden met ontwikkelingen in poedermetallurgie, waaronder 3D-printing. 3D-printing verandert het hele landschap van prototyping tot productie. Het maakt het mogelijk om ingewikkelde ontwerpen te bewerken die in het verleden onmogelijk zouden zijn gemaakt en het kan ook helpen om cost-efficiënt producten te produceren. Daarnaast hebben nieuwe technologieën zoals lasersnijden, kunstmatige intelligentie, automatisering en computergeregelde machines – of CNC-machines – de industriële productieprocessen veranderd en geautomatiseerd. Hierdoor kunnen fabrikanten meer producten produceren met minder middelen en met een hogere kwaliteit en precisie.

Bedrijfsresultaat smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie tussen 2009 en 2015 is gestegen met 5.45% procentpunt naar 7.06%. Hierbij wordt in de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie gemiddeld een bruto marge van 44.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 7.1%.

Kosten per categorie branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 98.0% 98.9% 100.2% 99.2%
Overige opbrengsten 2.0% 1.1% -0.2% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.9% 58.1% 55.8% 55.9%
Bruto marge 42.1% 41.9% 44.2% 44.1%
  - Bruto Loon   15.2%   15.6%   15.6%   15.3%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   2.4%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.2%   1.4%   1.4%
  - Overig   2.4%   2.8%   3.0%   3.9%
Personeelkosten Totaal 20.8% 21.9% 22.4% 23.0%
Verkoopkosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Huisvestingskosten 2.6% 2.3% 2.8% 2.4%
Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.2% 2.4% 2.3%
Energieverbruik 1.0% 1.1% 1.1% 0.9%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 3.2% 2.7% 2.5% 2.6%
Overige diensten 1.4% 1.6% 1.8% 2.1%
Overige bedrijfskosten 3.9% 2.2% 3.4% 2.8%
Bedrijfsresultaat 5.4% 6.6% 6.6% 7.1%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie, tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Trend aantal bedrijven smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 120 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 455.