Brancheinformatie en cijfers smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

465 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
7.06% WINST (% OMZET)
2015
36.000 VACATURES SECTOR
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
KW02 - 2023

Branchecijfers smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie (SBI code: 25.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

De branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie valt onder de sector vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten). In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie zijn respectievelijk: Kosten omzet (55.9%), Personeel (23.0%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie.
start vergelijking

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Trends

In de sector smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, moeten ondernemers op langere termijn succesvol blijven, vooral rekening houden met ontwikkelingen in poedermetallurgie, waaronder 3D-printing. 3D-printing verandert het hele landschap van prototyping tot productie. Het maakt het mogelijk om ingewikkelde ontwerpen te bewerken die in het verleden onmogelijk zouden zijn gemaakt en het kan ook helpen om cost-efficiënt producten te produceren. Daarnaast hebben nieuwe technologieën zoals lasersnijden, kunstmatige intelligentie, automatisering en computergeregelde machines – of CNC-machines – de industriële productieprocessen veranderd en geautomatiseerd. Hierdoor kunnen fabrikanten meer producten produceren met minder middelen en met een hogere kwaliteit en precisie.

Bedrijfsresultaat smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie tussen 2009 en 2015 is gestegen met 5.45% procentpunt naar 7.06%. Hierbij wordt in de branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie gemiddeld een bruto marge van 44.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 6.6% naar 7.1%.

Kosten per categorie branche smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 98.0% 98.9% 100.2% 99.2%
Overige opbrengsten 2.0% 1.1% -0.2% 0.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 57.9% 58.1% 55.8% 55.9%
Bruto marge 42.1% 41.9% 44.2% 44.1%
  - Bruto Loon   15.2%   15.6%   15.6%   15.3%
  - Sociale lasten   2.1%   2.2%   2.4%   2.4%
  - Pensioenpremies   1.1%   1.2%   1.4%   1.4%
  - Overig   2.4%   2.8%   3.0%   3.9%
Personeelkosten Totaal 20.8% 21.9% 22.4% 23.0%
Verkoopkosten 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Huisvestingskosten 2.6% 2.3% 2.8% 2.4%
Apparatuur en Inventaris 2.2% 2.2% 2.4% 2.3%
Energieverbruik 1.0% 1.1% 1.1% 0.9%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Afschrijvingen 3.2% 2.7% 2.5% 2.6%
Overige diensten 1.4% 1.6% 1.8% 2.1%
Overige bedrijfskosten 3.9% 2.2% 3.4% 2.8%
Bedrijfsresultaat 5.4% 6.6% 6.6% 7.1%

Ondersteun uw zakelijk inzicht smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Trend aantal bedrijven smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een afname van 120 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 465.