Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

320 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.60% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van transportmiddelen (rest)
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) (SBI code: 30.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige transportmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van transportmiddelen (rest)

De branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige transportmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (70.5%), Personeel (14.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van transportmiddelen (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van transportmiddelen (rest) Trends

De bedrijfstak vervaardiging van transportmiddelen heeft te maken met de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie. Steeds meer bedrijven besteden steeds meer aandacht aan technologie die de luchtkwaliteit en het milieu verbetert. Verder is er een toenemende druk op bedrijven in de industrie om de kosten te verlagen, de processen te versnellen en oplossingen aan te bieden waarmee bedrijven een voorsprong kunnen nemen op de concurrentie. Daarnaast investeren bedrijven in innovatie, waaronder 3D-printing, autonomie en duurzame materialen, om mee te doen aan de nieuwe trends in de branche. Daarom zou het voor ondernemers verstandig zijn om te investeren in de meest efficiënte technologieën om concurrentievoordeel te krijgen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van transportmiddelen (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.28% procentpunt naar 5.60%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) gemiddeld een bruto marge van 29.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.8% naar 5.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van transportmiddelen (rest)
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 99.7% 100.2% 100.1% 98.3%
Overige opbrengsten 0.3% -0.2% -0.1% 1.7%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 69.8% 69.0% 68.6% 70.5%
Bruto marge 30.2% 31.0% 31.4% 29.5%
  - Bruto Loon   7.7%   8.0%   8.0%   8.3%
  - Sociale lasten   1.4%   1.4%   1.4%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.6%   0.7%   0.6%   0.6%
  - Overig   2.7%   3.2%   4.2%   4.0%
Personeelkosten Totaal 12.4% 13.3% 14.2% 14.3%
Verkoopkosten 2.5% 2.6% 2.1% 1.7%
Huisvestingskosten 1.0% 1.3% 1.1% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 0.3% 0.4% 0.3% 0.4%
Energieverbruik 0.3% 0.4% 0.3% 0.3%
Vervoermiddelen 0.5% 0.5% 0.6% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 1.1% 1.1% 1.3% 1.7%
Overige diensten 2.0% 2.1% 2.3% 1.1%
Overige bedrijfskosten 3.0% 2.5% 2.3% 2.9%
Bedrijfsresultaat 6.9% 6.6% 6.8% 5.6%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van transportmiddelen (rest)?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van transportmiddelen (rest)
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van transportmiddelen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 150 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 320.