Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

315 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
6.57% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van transportmiddelen (rest)
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) (SBI code: 30.9). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige transportmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van transportmiddelen (rest)

De branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) valt onder de sector vervaardiging van overige transportmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) zijn respectievelijk: Kosten omzet (69.0%), Personeel (13.3%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.8%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van transportmiddelen (rest).
start vergelijking

Vervaardiging van transportmiddelen (rest) Trends

De bedrijfstak vervaardiging van transportmiddelen heeft te maken met de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologie. Steeds meer bedrijven besteden steeds meer aandacht aan technologie die de luchtkwaliteit en het milieu verbetert. Verder is er een toenemende druk op bedrijven in de industrie om de kosten te verlagen, de processen te versnellen en oplossingen aan te bieden waarmee bedrijven een voorsprong kunnen nemen op de concurrentie. Daarnaast investeren bedrijven in innovatie, waaronder 3D-printing, autonomie en duurzame materialen, om mee te doen aan de nieuwe trends in de branche. Daarom zou het voor ondernemers verstandig zijn om te investeren in de meest efficiënte technologieën om concurrentievoordeel te krijgen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van transportmiddelen (rest)

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) tussen 2009 en 2017 is gedaald met 0.31% procentpunt naar 6.57%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van transportmiddelen (rest) gemiddeld een bruto marge van 31.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.9% naar 6.6%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van transportmiddelen (rest)
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2021
Netto omzet 100.7% 98.7% 99.7% 100.2%
Overige opbrengsten -0.7% 1.3% 0.3% -0.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.9% 68.8% 69.8% 69.0%
Bruto marge 33.1% 31.2% 30.2% 31.0%
  - Bruto Loon   8.8%   7.8%   7.7%   8.0%
  - Sociale lasten   1.7%   1.3%   1.4%   1.4%
  - Pensioenpremies   0.5%   0.6%   0.6%   0.7%
  - Overig   2.4%   2.5%   2.7%   3.2%
Personeelkosten Totaal 13.4% 12.2% 12.4% 13.3%
Verkoopkosten 2.1% 2.1% 2.5% 2.6%
Huisvestingskosten 1.1% 1.0% 1.0% 1.3%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.3% 0.3% 0.4%
Energieverbruik 0.4% 0.3% 0.3% 0.4%
Vervoermiddelen 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 1.1% 1.0% 1.1% 1.1%
Overige diensten 2.8% 3.0% 2.0% 2.1%
Overige bedrijfskosten 2.9% 3.0% 3.0% 2.5%
Bedrijfsresultaat 8.0% 7.5% 6.9% 6.6%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van transportmiddelen (rest)
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Trend aantal bedrijven vervaardiging van transportmiddelen (rest)

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van transportmiddelen (rest) geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 145 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 315.