Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

15 BEDRIJVEN
KW2 2024
14.00% WINST (% OMZET)
2012
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel (SBI code: 30.2). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van overige transportmiddelen (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

De branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel valt onder de sector vervaardiging van overige transportmiddelen. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2012. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel in 2012 zijn respectievelijk: Kosten omzet (38.0%), Personeel (26.0%) en Kosten van overige diensten (10.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel.
start vergelijking

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Trends

De bedrijfstak Producent Rollend Spoormaterieel is de afgelopen jaren enorm veranderd. Een aantal duurzame ontwikkelingen zijn de laatste jaren duidelijk geworden. Ten eerste ziet men een vermindering van de interne productieprocessen, waardoor kostenbesparingen worden gerealiseerd. Daarnaast zien we een toenemende vraag naar innovatie, waardoor klanten meer opties kunnen krijgen voor hun rollendmaterieel.Ten slotte speelt energiebesparing een grote rol bij het ontwerpen en produceren van rollend materieel. Ondernemers in de bedrijfstak moeten deze ontwikkelingen in de gaten houden om succesvol te zijn.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel tussen 2009 en 2012 is gedaald met 6.83% procentpunt naar 14.00%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel gemiddeld een bruto marge van 62.0% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2011) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 8.5% naar 14.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2009 2010 2011 2012 2012
Netto omzet 97.9% 102.4% 103.8% 99.0%
Overige opbrengsten 2.1% -2.4% -3.8% 1.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 44.8% 39.3% 45.3% 38.0%
Bruto marge 55.2% 60.7% 54.7% 62.0%
  - Bruto Loon   16.7%   20.2%   20.8%   20.0%
  - Sociale lasten   1.0%   3.6%   1.9%   3.0%
  - Pensioenpremies   2.1%   2.4%   1.9%   2.0%
  - Overig   0.0%   1.2%   1.9%   1.0%
Personeelkosten Totaal 19.8% 27.4% 26.4% 26.0%
Verkoopkosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Huisvestingskosten 1.0% 1.2% 1.9% 2.0%
Apparatuur en Inventaris 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
Energieverbruik 0.0% 0.0% 0.9% 1.0%
Vervoermiddelen 1.0% 3.6% 1.9% 2.0%
Communicatiekosten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Afschrijvingen 1.0% 2.4% 1.9% 1.0%
Overige diensten 1.0% 13.1% 6.6% 10.0%
Overige bedrijfskosten 10.4% 11.9% 6.6% 5.0%
Bedrijfsresultaat 20.8% 1.2% 8.5% 14.0%

Direct toegang tot de laatst beschikbare cijfers vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel?

Versterk uw inzicht in de branche vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel en maak gebruik van de downloads en informatie.

  • Toegang tot de laatst beschikbare cijfers van alle sectoren, waaronder vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
  • Inclusief Excel Bedrijfstaktool voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Bedrijf bewaren en financieel benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Trend aantal bedrijven vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 5 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 15.