Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van overige transportmiddelen

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

1.445 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.00% OMZETGROEI
JULY 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
4.21% WINST (% OMZET)
2017
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van overige transportmiddelen
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van overige transportmiddelen

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van overige transportmiddelen (SBI code: 30). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van overige transportmiddelen

De branche vervaardiging van overige transportmiddelen valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2017. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van overige transportmiddelen zijn respectievelijk: Kosten omzet (65.9%), Personeel (19.2%) en Niet eerder genoemde bedrijfskosten (2.9%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van overige transportmiddelen.
start vergelijking

Vervaardiging van overige transportmiddelen Trends

De vervaardiging van overige transportmiddelen heeft de laatste jaren een sterke toename gezien in duurzame auto's die milieuvriendelijker, efficiënter en energiezuiniger zijn. Met de toenemende populariteit van elektrische auto's is de vraag naar innovatieve oplossingen die verder gaan dan het traditionele transport verder toegenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over drone technologie, vliegtuigen en elektrisch voertuig. Ook de internet of things technologie (IoT) is steeds meer gebruikt in het vervoer. De nadruk ligt nu niet alleen op het verhogen van het comfort en de veiligheid bij het vervoeren van personen, maar ook om zo veel mogelijk dichter bij een circulaire samenleving te komen.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van overige transportmiddelen

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van overige transportmiddelen tussen 2009 en 2017 is gestegen met 1.46% procentpunt naar 4.21%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van overige transportmiddelen gemiddeld een bruto marge van 34.1% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2016) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 2.7% naar 4.2%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van overige transportmiddelen
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2014 2015 2016 2017 2018
Netto omzet 99.6% 96.2% 97.8% 103.0%
Overige opbrengsten 0.4% 3.8% 2.2% -3.0%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 67.4% 68.8% 67.9% 65.9%
Bruto marge 32.6% 31.2% 32.1% 34.1%
  - Bruto Loon   11.4%   10.2%   11.2%   12.0%
  - Sociale lasten   1.8%   1.6%   1.9%   2.0%
  - Pensioenpremies   1.0%   0.9%   1.0%   1.2%
  - Overig   4.2%   4.3%   4.1%   4.0%
Personeelkosten Totaal 18.4% 17.0% 18.2% 19.2%
Verkoopkosten 1.2% 1.2% 1.4% 1.3%
Huisvestingskosten 1.4% 1.4% 1.7% 1.7%
Apparatuur en Inventaris 0.5% 0.6% 0.7% 0.7%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
Communicatiekosten 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
Afschrijvingen 1.3% 1.4% 1.7% 1.5%
Overige diensten 1.5% 1.4% 1.5% 1.5%
Overige bedrijfskosten 2.3% 2.9% 3.4% 2.9%
Bedrijfsresultaat 5.2% 4.4% 2.7% 4.2%

Laatste cijfers vervaardiging van overige transportmiddelen en meer

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief vervaardiging van overige transportmiddelen
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van overige transportmiddelen

Trend aantal bedrijven vervaardiging van overige transportmiddelen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van overige transportmiddelen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 115 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 1.445.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2022 voor de branche vervaardiging van overige transportmiddelen aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2022 was de omzetindex 111. Dat betekent dat de omzet in 2022 11% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 8% hoger.

Trend omzet vervaardiging van overige transportmiddelen (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van overige transportmiddelenDownloads voor ledenBranches onder vervaardiging van overige transportmiddelenScheepsbouwVervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieelVervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoorVervaardiging van militaire gevechtsvoertuigenVervaardiging van transportmiddelen (rest)Meer industrie10 promotie tips MKB10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten