Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

75 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (SBI code: 30.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervaardiging van overige transportmiddelen (SBI code: 30).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervaardiging van overige transportmiddelen (SBI code: 30).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervaardiging van overige transportmiddelen (30) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Trends

De bedrijfstak vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor is de afgelopen jaren sterk in beweging gekomen. Veranderingen zoals het sneller ontwikkelen en produceren van vliegtuigen, en het investeren in nieuwe materialen om vliegtuigen veiliger en energiezuiniger te maken zijn typerend voor de branche. Ook de toenemende focus op duurzaamheid speelt een belangrijke rol en ondernemers moeten hier bewust mee omgaan.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 10 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 75.