Branchecijfers Edel- en non-ferrometaalindustrie

Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van edel- en non-ferrometaalindustrie.

Sector informatie edel- en non-ferrometaalindustrie

Branchecijfers exploitatie edel- en non-ferrometaalindustrie

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor edel- en non-ferrometaalindustrie. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector edel- en non-ferrometaalindustrie worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Basismetaalindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers edel- en non-ferrometaalindustrie

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast edel- en non-ferrometaalindustrie, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat edel- en non-ferrometaalindustrie: 2,69%

Als eerste valt op dat in de sector edel- en non-ferrometaalindustrie een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 2,69 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 2,69 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 97,31% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 55,55%. U kunt de sector edel- en non-ferrometaalindustrie vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie edel- en non-ferrometaalindustrie.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector edel- en non-ferrometaalindustrie. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Edel- en non-ferrometaalindustrie

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Edel- en non-ferrometaalindustrie
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
55,55 %
Bruto marge
44,45 %
Personeelskosten
14,88 %
Afschrijvingen
4,02 %
Overig ingekochte diensten
3,01 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
2,65 %
Huisvestingskosten
0,68 %
Energiekosten
11,91 %
Kosten Communicatie
0,09 %
Overige Kosten
2,97 %
Verkoopkosten
1,28 %
Vervoerskosten
0,27 %
Bedrijfsresultaat
2,69 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche edel- en non-ferrometaalindustrie en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.Firmfocus Software Downloads

Download de bedrijfstakdatabase voor de laatst beschikbare informatie o.b.v. CBS en belastingdienst. Laaggeprijsd en direct te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.