Branchecijfers Groothandel in groenten, fruit ed
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van groothandel in groenten, fruit ed.

Sector informatie groothandel in groenten, fruit ed

Branchecijfers exploitatie groothandel in groenten, fruit ed

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor groothandel in groenten, fruit ed. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector groothandel in groenten, fruit ed worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Groothandel in voedingsmiddelen. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers groothandel in groenten, fruit ed

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast groothandel in groenten, fruit ed, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat groothandel in groenten, fruit ed: 2,8%

Als eerste valt op dat in de sector groothandel in groenten, fruit ed een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 2,8 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 2,8 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 97,2% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 85,21%. U kunt de sector groothandel in groenten, fruit ed vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie groothandel in groenten, fruit ed.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector groothandel in groenten, fruit ed. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Groothandel in groenten, fruit ed

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Groothandel in groenten, fruit ed
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
85,21 %
Bruto marge
14,79 %
Personeelskosten
5,64 %
Afschrijvingen
0,94 %
Overig ingekochte diensten
1,81 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,28 %
Huisvestingskosten
0,78 %
Energiekosten
0,30 %
Kosten Communicatie
0,12 %
Overige Kosten
1,06 %
Verkoopkosten
0,52 %
Vervoerskosten
0,55 %
Bedrijfsresultaat
2,80 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche groothandel in groenten, fruit ed en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.