Branchecijfers Handel en reparatie van motorfietsen
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van handel en reparatie van motorfietsen.

Sector informatie handel en reparatie van motorfietsen

Branchecijfers exploitatie handel en reparatie van motorfietsen

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor handel en reparatie van motorfietsen. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector handel en reparatie van motorfietsen worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Autohandel en -reparatie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers handel en reparatie van motorfietsen

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast handel en reparatie van motorfietsen, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat handel en reparatie van motorfietsen: 2,33%

Als eerste valt op dat in de sector handel en reparatie van motorfietsen een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 2,33 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 2,33 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 97,67% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 80,17%. U kunt de sector handel en reparatie van motorfietsen vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie handel en reparatie van motorfietsen.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector handel en reparatie van motorfietsen. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Handel en reparatie van motorfietsen

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Handel en reparatie van motorfietsen
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
80,17 %
Bruto marge
19,83 %
Personeelskosten
7,00 %
Afschrijvingen
0,86 %
Overig ingekochte diensten
0,86 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
0,23 %
Huisvestingskosten
1,71 %
Energiekosten
0,47 %
Kosten Communicatie
0,39 %
Overige Kosten
3,50 %
Verkoopkosten
1,87 %
Vervoerskosten
0,62 %
Bedrijfsresultaat
2,33 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche handel en reparatie van motorfietsen en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.