Branchecijfers Primaire houtbewerking ed
Snel inzicht in de gemiddelde exploitatie en branche cijfers van primaire houtbewerking ed.

Sector informatie primaire houtbewerking ed

Branchecijfers exploitatie primaire houtbewerking ed

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor primaire houtbewerking ed. U kunt zien welke kosten bij u relatief hoog of laag zijn en wat het effect is op de winst. Zijn uw huisvestingskosten bijvoorbeeld hoger of lager dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvan? De branchecijfers voor de sector primaire houtbewerking ed worden verzameld door het CBS.

Deze cijfers zijn van 2010. Gebruik de uitgebreide Excel bedrijfstakdatabase voor de laatste cijfers inclusief trend. Deze bedrijfstak behoort tot de sector Houtindustrie. Ook voor deze sector treft u de algemene exploitatie gegevens aan op deze website.

Download laatst beschikbare bedrijfstakcijfers primaire houtbewerking ed

Maak gebruik van de laatste bedrijfstakcijfers in onze Excel bedrijfstakdatabase.
Deze bevat naast primaire houtbewerking ed, cijfers van vrijwel alle bedrijfstakken gebaseerd op verrijkte CBS gegevens.

Gemiddeld bedrijfsresultaat primaire houtbewerking ed: 3,85%

Als eerste valt op dat in de sector primaire houtbewerking ed een gemiddeld bedrijfsresultaat behaald wordt van 3,85 % Dit betekent dat van er van elke EURO omzet gemiddeld 3,85 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 96,15% van de omzet. De grootste kostenpost betreft "Inkoopkosten omzet" met een aandeel van 64,66%. U kunt de sector primaire houtbewerking ed vergelijken met de gegevens van andere sectoren (zie snelmenu branche informatie).

Sector cijfers exploitatie primaire houtbewerking ed.

In de grafiek onder treft u een overzicht van de verschillende kostencomponenten aan voor de sector primaire houtbewerking ed. In de verschillende deelgebieden zal het exploitatiebeeld kunnen verschillen. Daarnaast zijn er nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot een ander exploitatiebeeld, zoals bijvoorbeeld de gekozen bedrijfsstrategie.

branche

Tabel sector cijfers Primaire houtbewerking ed

Hieronder treft u bovenstaande gegevens nogmaals aan in tabelformaat. Kijk ook eens naar de aanverwante sectoren om nog meer inzicht te krijgen in de exploitatie kenmerken van uw onderneming.

Exploitatie Beeld Sector Primaire houtbewerking ed
Percentage Omzet
Omzet
100,00 %
Inkoopkosten Omzet
64,66 %
Bruto marge
35,34 %
Personeelskosten
15,38 %
Afschrijvingen
3,61 %
Overig ingekochte diensten
1,44 %
Kosten Apparatuur en Inventaris
1,44 %
Huisvestingskosten
2,88 %
Energiekosten
1,20 %
Kosten Communicatie
0,24 %
Overige Kosten
2,88 %
Verkoopkosten
0,72 %
Vervoerskosten
1,68 %
Bedrijfsresultaat
3,85 %
Advertentie:

Download Excel bedrijfstakdatabase met de laatste cijfers

Voor de laatste ontwikkelingen in de branche primaire houtbewerking ed en alle andere branches kunt u de Excel bedrijfstakdatabase gebruiken.