Brancheinformatie en cijfers reparatie en installatie van machines en apparaten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

13.680 BEDRIJVEN
KW2 2024
2.50% OMZETGROEI
DECEMBER 2023 T.O.V. VOORGAAND JAAR
5.12% WINST (% OMZET)
2019
33.600 VACATURES SECTOR
Reparatie en installatie van machines en apparaten
KW1 2024

Branchecijfers reparatie en installatie van machines en apparaten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling, omzet en aantal bedrijven voor de branche reparatie en installatie van machines en apparaten (SBI code: 33). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche industrie (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten reparatie en installatie van machines en apparaten

De branche reparatie en installatie van machines en apparaten valt onder de sector industrie. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2019. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche reparatie en installatie van machines en apparaten in 2019 zijn respectievelijk: Kosten omzet (48.5%), Personeel (26.0%) en Kosten vervoermiddelen (7.2%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor reparatie en installatie van machines en apparaten.
start vergelijking

Reparatie en installatie van machines en apparaten Trends

De bedrijfstak Reparatie- en Installatiebedrijf Mach. zien tegenwoordig steeds sterkere concurrentie. Verschillende concurrenten maken gebruik van kostenbesparende technologie en processen. Daarnaast is er een toenemende vraag naar innovatieve oplossingen. Om voorop te blijven lopen en concurrentie voor te blijven is het belangrijk om de laatste technologieën en trends te volgen. Dit vereist investering in mensen, materiaal, technologie en systemen, waarmee de bedrijfstak tegemoet kan komen aan de veranderende klantbehoeften. Ook duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij ondernemers moeten werken aan een groene bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat reparatie en installatie van machines en apparaten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche reparatie en installatie van machines en apparaten tussen 2009 en 2019 is gedaald met 1.74% procentpunt naar 5.12%. Hierbij wordt in de branche reparatie en installatie van machines en apparaten gemiddeld een bruto marge van 51.5% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2018) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 6.3% naar 5.1%.

Kosten per categorie branche reparatie en installatie van machines en apparaten
Meldt u aan voor de laatst beschikbare cijfers na Corona.


omzet/kosten 2016 2017 2018 2019 2023
Netto omzet 97.3% 99.6% 99.0% 98.8%
Overige opbrengsten 2.7% 0.4% 1.0% 1.2%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 45.9% 46.5% 47.2% 48.5%
Bruto marge 54.1% 53.5% 52.8% 51.5%
  - Bruto Loon   19.3%   17.8%   17.1%   16.7%
  - Sociale lasten   3.2%   3.0%   2.7%   2.8%
  - Pensioenpremies   1.9%   1.7%   1.7%   1.8%
  - Overig   4.3%   3.8%   3.6%   4.7%
Personeelkosten Totaal 28.6% 26.3% 25.1% 26.0%
Verkoopkosten 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
Huisvestingskosten 2.5% 2.0% 2.4% 2.3%
Apparatuur en Inventaris 9.5% 9.1% 8.0% 0.7%
Energieverbruik 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Vervoermiddelen 1.2% 1.2% 1.3% 7.2%
Communicatiekosten 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Afschrijvingen 2.5% 2.1% 2.2% 2.2%
Overige diensten 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
Overige bedrijfskosten 5.2% 4.3% 4.6% 5.2%
Bedrijfsresultaat 1.6% 5.6% 6.3% 5.1%

Laatste cijfers reparatie en installatie van machines en apparaten en meer

Tijdelijk 10% extra korting op alle abonnementen met code: VP24K10

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • De laatst beschikbare cijfers voor alle sectoren, inclusief reparatie en installatie van machines en apparaten
  • Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken
  • Gebruik van alle downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Meer Informatie

Trend bedrijfsresultaat reparatie en installatie van machines en apparaten

Trend aantal bedrijven reparatie en installatie van machines en apparaten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven reparatie en installatie van machines en apparaten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 9.610 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 13.680.

Omzetontwikkeling

In deze grafiek treft u de binnenlandse omzetontwikkeling van 2005 tot en met 2023 voor de branche reparatie en installatie van machines en apparaten aan. Het betreft indexcijfers per jaar ten opzichte van het basisjaar 2015. In 2023 was de omzetindex 133.8. Dat betekent dat de omzet in 2023 33.8% hoger was dan in 2015. In vergelijking met het jaar ervoor is de omzet 18.5% hoger.

Trend omzet reparatie en installatie van machines en apparaten (indexcijfers)

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal reparatie en installatie van machines en apparatenDownloads voor ledenBranches onder reparatie en installatie van machines en apparatenReparatie van producten van metaal, machines en apparatuurInstallatie van industriële machines en apparatuurMeer informatie reparatie en installatie van machines en apparatenondernemingsplan reparatie- en installatiebedrijf machinesMeer industrie10 promotie tips MKBTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandAndere branches industrieVervaardiging van voedingsmiddelenVervaardiging van drankenVervaardiging van tabaksproductenVervaardiging van textielVervaardiging van kledingVervaardiging van leer, lederwaren en schoenenPrimaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwarenDrukkerijen, reproductie van opgenomen mediaVervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerkingVervaardiging van chemische productenVervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenVervaardiging van producten van rubber en kunststofVervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale productenVervaardiging van metalen in primaire vormVervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuurVervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van overige machines en apparatenVervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggersVervaardiging van overige transportmiddelenVervaardiging van meubelsVervaardiging van overige goederenReparatie en installatie van machines en apparaten