Brancheinformatie en cijfers transport via pijpleidingen

10 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
18.000 VACATURES SECTOR
Transport via pijpleidingen
KW02 - 2023

Branchecijfers transport via pijpleidingen

Hier treft u informatie aan over aantal bedrijven voor de branche transport via pijpleidingen (SBI code: 49.5). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder vervoer over land (SBI code: 49).

Meer exploitatiecijfers zijn wellicht beschikbaar voor bovenliggende branche vervoer over land (SBI code: 49).

Kengetallen financieel

Voor deze bedrijfstak zijn de financiële kengetallen niet geisoleerd beschikbaar. Bezoek voor de financiële kengetallen ook het rapport voor Branchecijfers Vervoer over land (49) waarin deze bedrijfstak is opgenomen.

Transport via pijpleidingen Trends

De transportbedrijfstak via pijpleidingen is de afgelopen jaren sterk veranderd. De technologische ontwikkelingen hebben de energiehandel en het bewerken van producten drastisch verbeterd. Verschillende soorten producten kunnen tegenwoordig efficiënt en snel via pijpleidingen worden vervoerd. Bovendien worden met deze technologie pijpleidingsystemen gemaakt die veiliger, kosteneffectiever en efficiënter zijn. Tegelijkertijd staan er verschillende milieuregels geen hogere eisen aan de sector. Ondernemers moeten hier rekening mee houden door duurzame, innovatieve transportoplossingen te ontwikkelen die voldoen aan deze standaarden.

Trend aantal bedrijven transport via pijpleidingen

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven transport via pijpleidingen geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Het aantal bedrijven is hetzelfde gebleven als in 2007KW04.

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 10.