Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

400 BEDRIJVEN
KW04 - 2023
1.85% WINST (% OMZET)
2014
36.000 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
KW02 - 2023

Branchecijfers vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten (SBI code: 27.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

De branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2014. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.2%), Personeel (22.8%) en Kosten van overige diensten (8.5%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten.
start vergelijking

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Trends

De producenten van elektrische verlichting moeten rekening houden met een aantal trends die de laatste jaren steeds meer aan invloed winnen. Zo is gereguleerde verlichting uitgegroeid tot een vereiste, dit gaat gepaard met hogere kwaliteitseisen voor de LED-producten. Ook de invloed van internet of things is van grote invloed, verlichting wordt steeds meer controleerbaar via digitale middelen. Daarnaast verwachten klanten meer milieuvriendelijkheid van de producten zoals bijvoorbeeld dimfuncties en af,aansturing. Tenslotte is er ook een toenemende interesse in persoonlijk georiënteerde verlichting waarbij producten op het gebruikersgemak uitgewerkt worden.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten tussen 2009 en 2014 is gestegen met 1.37% procentpunt naar 1.85%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten gemiddeld een bruto marge van 49.8% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2013) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gedaald van 4.7% naar 1.8%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
Let op: meldt u eerst aan voor de laatst beschikbare cijfers.


omzet/kosten 2011 2012 2013 2014 2014
Netto omzet 72.2% 72.1% 72.9% 74.7%
Overige opbrengsten 27.8% 27.9% 27.1% 25.3%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 45.9% 47.3% 46.9% 50.2%
Bruto marge 54.1% 52.7% 53.1% 49.8%
  - Bruto Loon   13.3%   12.2%   12.0%   13.2%
  - Sociale lasten   2.2%   4.5%   1.9%   2.2%
  - Pensioenpremies   0.3%   -0.5%   2.0%   0.8%
  - Overig   3.2%   3.8%   3.5%   6.7%
Personeelkosten Totaal 18.9% 20.0% 19.4% 22.8%
Verkoopkosten 3.0% 2.1% 2.5% 3.4%
Huisvestingskosten 1.0% 1.2% 0.8% 2.1%
Apparatuur en Inventaris 1.5% 1.3% 1.2% 1.1%
Energieverbruik 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Vervoermiddelen 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Afschrijvingen 2.2% 2.6% 1.9% 2.1%
Overige diensten 1.3% 1.7% 1.6% 8.5%
Overige bedrijfskosten 19.6% 19.0% 19.9% 6.9%
Bedrijfsresultaat 5.6% 3.9% 4.7% 1.8%

Ondersteun uw zakelijk inzicht vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Maak gebruik van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie als jaarlid.

  • Na inloggen direct de laatst beschikbare cijfers alle bedrijfstakken, inclusief vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig (offline) inzicht in exploitatie
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Informatie en Vergelijken

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 110 bedrijven in 16 jaar

In het vierde kwartaal van 2023 is het aantal bedrijven 400.