Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Gemiddeld bedrijfsresultaat gedaald van 4.74% in 2013 naar 1.85% in 2014

370 BEDRIJVEN
KW04 - 2021
1.85% WINST (% OMZET)
2014

Branchecijfers vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Hier treft u informatie aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten (SBI code: 27.4). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Voor recentere cijfers kunt u gebruik maken van de bedrijfstakdatabase of het serviceabonnement. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend bedijven

De grafiek rechts geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2021. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 6 bedrijven per jaar.

In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal bedrijven 370.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

bedrijfstakinformatie excel

Laatst beschikbare cijfers vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten


Voor de laatste financiele cijfers kunt u gebruik maken van de Excel bedrijfstakdatabase of het premium abonnement.
De bedrijfstakdatabase is krachtig en makkelijk in gebruik. U treft hierin alle bedrijfstakken aan, waaronder:

  • Horeca, inclusief hotel, restaurants, cafe's,, etc.
  • Groot- en detalhandel, van speelgoed tot witgoed
  • Industrie, Bouwnijverheid inclusief alle onderliggende bedrijfstakken
  • Dienstverlening, van accountants tot agrarisch advies...

Ga voor meer informatie naar de webshop:

  Excel Bedrijfstak Rapport   Online Premium Toegang

Kosten naar soort (2014)

Soort omzet/kosten % Omzet
Netto omzet 74.71%
Overige bedrijfsopbrengsten 25.29%
Totale omzet 100.00%
Kosten van de omzet 50.21%
Bruto marge 49.79%
Personeelkosten 22.84%
Verkoopkosten 3.42%
Huisvestingskosten 2.13%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.11%
Kosten energieverbruik 0.55%
Kosten vervoermiddelen 0.32%
Communicatiekosten 0.09%
Afschrijvingen 2.08%
Kosten van overige diensten 8.46%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 6.89%
Bedrijfsresultaat 1.85%

Trend winst en kosten vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

De branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. Onder winst wordt hier het bedrijfsresultaat verstaan. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen bedrijven, maar zowel voor bestaande als startende ondernemingen is het zeer interessant om een beeld te hebben van het gemiddelde in deze bedrijfstak.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten tussen 2009 en 2014 is gestegen met 1.37% procentpunt naar 1.85%.

In de tabel links zijn de gemiddelde kosten per kostensoort weergegeven. De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten zijn respectievelijk: Kosten omzet (50.2%), Personeel (22.8%) en Kosten van overige diensten (8.5%).

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

Diensten

Wij bieden online informatie en tools op het gebied van ondernemen. Daarnaast bieden wij remote en on site advies.

Volg ons

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze website. Er gelden wel voorwaarden voor het gebruik. Zie onze disclaimer voor meer informatie.

Contact

Jan Ligthartstraat 1, 1817MR, Alkmaar
Email: clientservices@firmfocus.nl
Firmfocus Kantoor