Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

105 BEDRIJVEN
KW04 - 2022
5.05% WINST (% OMZET)
2015

Branchecijfers vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. (SBI code: 27.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Houd er rekening mee dat dit niet de laatste cijfers betreft. De meest actuele cijfers zijn voor leden beschikbaar na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

bedrijfstakinformatie excel

Direct toegang tot laatste cijfers vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. en Excel bedrijfstakdatabase?

Na inloggen kunt u direct gebruik maken van de laatst beschikbare cijfers, onze ondernemerstools en premium informatie.

  • Download de Excel bedrijfstakdatabase voor eenvoudig inzicht in exploitatie vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
  • Online Ondernemingsplan voor starters en bestaande ondernemingen
  • Bedrijven bewaren en benchmarken met de laatst beschikbare cijfers
  • Gebruik de downloads en premium artikelen
  • Kies 6 of 12 maanden toegang vanaf aanschafdatum - geen automatische verlenging
  Verkrijg direct toegang

Trend winst en kosten vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

De branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven, maar deze kengetallen geven een goed inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking. Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Bent u lid? Meldt u zich dan eerst aan voor de laatste cijfers.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.3%), Personeel (17.9%) en Afschrijvingen (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d..
start vergelijking

Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Trends

De afgelopen jaren is er heel wat veranderd in de industrie van prod. elektrische kabels en schakelaars. Er zijn technologieën geïntroduceerd die de productie-efficiëntie hebben verhoogd en in dezelfde tijd de kosten hebben verlaagd. Verder is er een grote toename in de vraag naar duurzame producten met diepe milieu-impact, zoals draadloze producten. Er is ook een steeds grotere vraag naar producten met een modulair ontwerp, wat aangeeft dat de consument steeds meer klaar is voor een product dat beter aan hun behoeften voldoet. Daarnaast wordt er steeds meer geëxperimenteerd met slimme technologieën die producten verbinden met het internet, waardoor het mogelijk wordt om talloze toepassingen te maken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. tussen 2009 en 2015 is gedaald met 3.21% procentpunt naar 5.05%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. gemiddeld een bruto marge van 36.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.0% naar 5.0%.

Kosten naar soort vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
Let op: voor de laatste cijfers meldt u zich eerst aan

Soort omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 t/m 2015
Netto omzet 97.6% 99.4% 97.5% 98.2%
Overige bedrijfsopbrengsten 2.4% 0.6% 2.5% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.0% 64.6% 63.5% 63.3%
Bruto marge 34.0% 35.4% 36.5% 36.7%
  - Bruto Loon   12.0%   13.0%   14.0%   12.6%
  - Sociale lasten   4.7%   4.9%   5.2%   5.4%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.3%   1.1%   1.3%
  - Overig   2.1%   2.0%   2.2%   2.1%
Personeelkosten Totaal 16.7% 17.9% 19.2% 17.9%
Verkoopkosten 1.1% 0.8% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 0.9% 0.8% 0.9% 1.1%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.5% 1.7% 1.5%
Kosten energieverbruik 1.1% 1.2% 1.3% 1.3%
Kosten vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.1% 3.1% 3.0% 3.0%
Kosten van overige diensten 2.3% 2.5% 2.5% 2.8%
Niet eerder genoemde bedrijfskosten 3.5% 3.3% 3.5% 2.7%
Bedrijfsresultaat 3.4% 3.9% 3.0% 5.0%

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2022. Er is sprake van een toename van 30 bedrijven in 15 jaar

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal bedrijven 105.