Branchecijfers

Brancheinformatie en cijfers vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Alles over ontwikkelingen winst, kosten, omzet en meer

125 BEDRIJVEN
KW2 2024
5.05% WINST (% OMZET)
2015
33.600 VACATURES SECTOR
Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.
KW1 2024

Branchecijfers vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Hier treft u informatie en kengetallen aan over exploitatie en winstontwikkeling en aantal bedrijven voor de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. (SBI code: 27.3). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van het CBS, belastingdienst en brancheorganisaties. Deze zijn verder verrijkt en toegankelijker gemaakt. Als lid kunt u de laatst beschikbare cijfers raadplegen na inloggen. Deze branche valt onder de branche vervaardiging van elektrische apparatuur (klik om te bekijken).

Trend winst en kosten vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

De branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. valt onder de sector vervaardiging van elektrische apparatuur. In de tabel rechts wordt een uiteenzetting gegeven van de gemiddelde kostenstructuur en winst voor deze bedrijfstak. De kosten en winst zijn als percentage (aandeel) in de omzet weergegeven. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de bedrijven qua grootte en jurische vorm, maar deze kengetallen geven inzicht in de gemiddelde exploitatie en kunt u gebruiken ter vergelijking (rekeninghoudend met uw type bedrijf). Tenzij anders vermeld, betreffen de kostencijfers het jaar 2015. Meldt u zich eerst aan om de laatst beschikbare cijfers te raadplegen.

De hoogste kostenposten voor de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. in 2015 zijn respectievelijk: Kosten omzet (63.3%), Personeel (17.9%) en Afschrijvingen (3.0%).

Vergelijk uw eigen cijfers met het marktgemiddelde

Maak ook gebruik van de benchmarktool om uw kosten en winst te vergelijken met het branchegemiddelde voor vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d..
start vergelijking

Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Trends

De afgelopen jaren is er heel wat veranderd in de industrie van prod. elektrische kabels en schakelaars. Er zijn technologieën geïntroduceerd die de productie-efficiëntie hebben verhoogd en in dezelfde tijd de kosten hebben verlaagd. Verder is er een grote toename in de vraag naar duurzame producten met diepe milieu-impact, zoals draadloze producten. Er is ook een steeds grotere vraag naar producten met een modulair ontwerp, wat aangeeft dat de consument steeds meer klaar is voor een product dat beter aan hun behoeften voldoet. Daarnaast wordt er steeds meer geëxperimenteerd met slimme technologieën die producten verbinden met het internet, waardoor het mogelijk wordt om talloze toepassingen te maken.

Bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat of netto marge van de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. tussen 2009 en 2015 is gedaald met 3.21% procentpunt naar 5.05%. Hierbij wordt in de branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. gemiddeld een bruto marge van 36.7% behaald.

Ten opzichte van het voorgaand jaar (2014) is het gemiddeld bedrijfsresultaat is gestegen van 3.0% naar 5.0%.

Kosten per categorie branche vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
Log in voor de laatst beschikbare cijfers (post Corona).


omzet/kosten 2012 2013 2014 2015 2015
Netto omzet 97.6% 99.4% 97.5% 98.2%
Overige opbrengsten 2.4% 0.6% 2.5% 1.8%
Totale omzet 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Kosten van de omzet 66.0% 64.6% 63.5% 63.3%
Bruto marge 34.0% 35.4% 36.5% 36.7%
  - Bruto Loon   12.0%   13.0%   14.0%   12.6%
  - Sociale lasten   1.6%   1.7%   1.9%   1.9%
  - Pensioenpremies   1.0%   1.3%   1.1%   1.3%
  - Overig   2.1%   2.0%   2.2%   2.1%
Personeelkosten Totaal 16.7% 17.9% 19.2% 17.9%
Verkoopkosten 1.1% 0.8% 0.9% 0.9%
Huisvestingskosten 0.9% 0.8% 0.9% 1.1%
Apparatuur en Inventaris 1.4% 1.5% 1.7% 1.5%
Energieverbruik 1.1% 1.2% 1.3% 1.3%
Vervoermiddelen 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Communicatiekosten 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
Afschrijvingen 3.1% 3.1% 3.0% 3.0%
Overige diensten 2.3% 2.5% 2.5% 2.8%
Overige bedrijfskosten 3.5% 3.3% 3.5% 2.7%
Bedrijfsresultaat 3.4% 3.9% 3.0% 5.0%

Direct toegang tot laatst beschikbare cijfers vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d., tools en artikelen?

Versterk uw inzicht en maak gebruik van de laatste branchecijfers, tools en artikelen.

  • Laatst beschikbare cijfers alle sectoren, waaronder vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
  • Eigen cijfers bewaren en benchmarken met uw branche
  • Toegang tot premium downloads ondernemers en artikelen
  • Inclusief Excel Bedrijfstakdatabase voor financiële vergelijking
  • Online Ondernemingsplan voor starters en adviseurs
  • Altijd vaste periode zonder automatische verlenging
  Meer informatie

Trend bedrijfsresultaat vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Trend aantal bedrijven vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Trend bedrijven

De grafiek trend bedrijven vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. geeft de ontwikkeling van het aantal bedrijven weer van 2007 tot 2023. Er is sprake van een toename van 45 bedrijven in 16 jaar

In het tweede kwartaal van 2024 is het aantal bedrijven 125.

Menu Informatie lidmaatschapZoek bedrijfstak en cijfers Ondernemingsplan OnlineVragen? Gebruik het contactformulier.Portal vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.Downloads voor ledenBranches onder vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.Vervaardiging van kabels van optische vezelsVervaardiging van overige elektrische en elektronische kabelVervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.Meer informatie vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.ondernemingsplan producent elektrische kabels en schakelaarsMeer industrie10 Onmisbare Promotie TipsTop 300: meest winstgevende sectoren en bedrijfstakken10 veel gemaakte fouten eigen bedrijfSuccesvol ondernemen met focusOptimalisatie onderneming met benchmarking en SMART-doelenVerkiezingen 2023: Cruciale Keuzes voor Ondernemers in NederlandBalanced Scorecard: Het Strategische Kompas voor OndernemersAndere branches vervaardiging van elektrische apparatuurVervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingenVervaardiging van batterijen en accumulatorenVervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparatenVervaardiging van huishoudapparatenVervaardiging van overige elektrische apparatuur